Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's  

Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2018 rok w zakresie kultury fizycznej, w zakresie kultury i w zakresie turystyki.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2018, ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 1/2018 Wójta Gminy Tomice z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w 2018 roku, zostały wybrane oferty i przyznano środki publiczne następującym oferentom:

1) w zakresie kultury fizycznej:
a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:
– LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 2.000,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach  –1.350,00 zł,
– UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 2.000,00 zł,
– UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 2.000,00 zł,
– UKS „Cross” w Tomicach – 5.000,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach  –1.350,00 zł,
– Stowarzyszenie „Blisko Skawy” w Witanowicach  – 1.500,00 zł,
– Stowarzyszenie „Blisko Skawy” w Witanowicach  – 1.500,00 zł,
– LKS „Orzeł” w Radoczy  – 1.500,00 zł,
– LKS „Orzeł” w Radoczy  – 2.000,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 2.000,00 zł;

b) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki nożnej:
– LKS „Orzeł” w Radoczy – 12.500,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 16.500,00 zł,
– LKS „Skawa” w Witanowicach – 15.000,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach – 15.000,00 zł
– Stowarzyszenie „Blisko Skawy” w Witanowicach – 12.500,00 zł;

2) w zakresie kultury:
a) Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej:
– Stowarzyszenie p.n. Orkiestra Dęta Zygodowice – 15.000,00 zł;

b) Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury i integracji w środowisku kobiet wiejskich w Gminie Tomice:
– Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń” w Tomicach – 10.000,00 zł;

3) w zakresie turystyki: Wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Gminy Tomice poprzez organizację imprez turystycznych i rozwój infrastruktury turystycznej:
– Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej w Tomicach – 1.000,00 zł.