Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's  

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej na II półrocze 2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w II półroczu 2017 roku, ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 75/2017 Wójta Gminy Tomice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w II półroczu 2017 roku, zostały wybrane oferty i przyznano środki publiczne następującym oferentom:

1) w zakresie kultury fizycznej:

a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem bazy sportowej Gminy Tomice:

– LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 1 400,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach (Orliki) – 800,00 zł,
– UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 1 400,00 zł,
– UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 1 400,00 zł,
– UKS przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach – 1 100,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach (Młodziki) – 800,00 zł,
– UKS „Cross” w Tomicach – 4 800,00 zł,
– Stowarzyszenie „Blisko Skawy” w Witanowicach – 1 600,00 zł,
– LKS „Orzeł” w Radoczy – 1 400,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 1 400,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach (Juniorzy) – 900,00 zł.