logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / NGO's / Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej na II półrocze 2022 r.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2021, ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 0050.104.2022 Wójta Gminy Tomice z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w II półroczu 2022 roku, zostały wybrane oferty i przyznano środki publiczne następującym oferentom:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:
– LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 3 100,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach –3 500,00 zł;
– UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 3 100,00 zł,
– UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 3 100,00 zł,
– UKS „Cross” w Tomicach – 6 100,00 zł,
– LKS „Orzeł” w Radoczy – 2 500,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 3 000,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 3 000,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 3 000,00 zł,
– PUKS „Karol” Wadowice – 3 200,00 zł.