Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's  

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej na II półrocze 2021 r.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2021, ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 0050.76.2021 Wójta Gminy Tomice z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w II półroczu 2021 roku, zostały wybrane oferty i przyznano środki publiczne następującym oferentom:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:

– LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 3 500,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach –3 500,00 zł;
– UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 3 500,00 zł,
– UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 2 500,00 zł,
– UKS „Cross” w Tomicach – 5 100,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 3 500,00 zł.