Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's

Aktualności z kategorii: NGO’s

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 roku
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały XIII/134/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
NGO's  
więcej

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2019 r.

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2019 r.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały II/16/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2018 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
NGO's  
więcej

Informacja wójta gminy Tomice

Informacja wójta gminy Tomice
Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
NGO's  
więcej

V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla KGW

V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla KGW
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich – drużyny składające się maksymalnie z trzech osób. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.
NGO's   Ogłoszenia  
więcej

Szkolenie – Stowarzyszenie czy Fundacja

Szkolenie – Stowarzyszenie czy Fundacja
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na spotkanie dotyczące zakładania organizacji pozarządowych, które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23 dnia 24.01.2019 w godz. 17-19.
NGO's  
więcej