Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów”

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów”

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's   Ogłoszenia  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs kulinarny skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.

Bitwa Regionów 2021 – VI edycja konkursu kulinarnego dedykowanego Kołom Gospodyń Wiejskich

Dla kogo?
– Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ww. koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.
Uwaga: Przez potrawy regionalne rozumie się potrawy związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.

— W konkursie mogą wziąć udział KGW biorące udział w poprzednich edycjach, w tym zakwalifikowane do finału, pod warunkiem że zgłoszona praca konkursowa dotyczy potrawy innej niż potrawa zakwalifikowana do finału konkursu w poprzednich jego edycjach.

Jak przygotować pracę konkursową?
– Praca konkursowa obejmuje:
— przygotowanie opisu receptury i przepisu wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania KGW (z wyłączeniem deserów);
— przygotowanie potrawy i wykonanie jej prezentacji w formie filmu wideo.
Uwaga: Każde KGW może zgłosić do udziału w konkursie jedną potrawę.

Formularz zgłoszeniowy i pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
formularza na stronie internetowej do właściwego ze względu na teren działania KGW Oddziału
Terenowego KOWR. Wykaz OT KOWR jest opublikowany na stronie www.bitwaregionow.pl.

Etapy konkursu
– Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
etap I – zgłoszenie udziału do 30 czerwca 2021 r., ocena prac konkursowych na poziomie województwa i wyłonienie laureatów I etapu;
etap II – finał konkursu, do którego zostaną zakwalifikowane prace konkursowe najwyżej ocenione w etapie I przez każdą z 16 komisji konkursowych.
– W II etapie konkursu KGW mogą być reprezentowane przez maksymalnie trzech (3) członków tworzących zespoły.
– Miejsce, termin i forma organizacji II etapu zostaną dostosowane do obowiązujących obostrzeń w związku z trwającą pandemią Covid-19.
– KGW, których prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do II etapu, zostaną poinformowane o dokładnej dacie, miejscu i ostatecznej formie organizacji II etapu do 30 lipca 2021 r. telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Więcej informacji na stronie: www.bitwaregionow.pl

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt:
piotr.szopa@kowr.gov.pl (602 734 005)
joanna.aleksander@kowr.gov.pl (606 838 908)
mikolaj.lopata@kowr.gov.pl (882 773 798)

Regulamin Bitwa Regionów

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów”