Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Informacje dla niesłyszących

Informacje dla niesłyszących

Na wniosek osoby niedosłyszącej w formie określonej w tym wniosku – Urząd zapewnienia odpowiednią dostępność informacyjno – komunikacyjną. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika UG Tomice o konieczności obsługi osoby niedosłyszącej. Jest też możliwość skorzystania z dzwonka zamontowanego przy drzwiach wejściowych.