Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Edukacja / XII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w Radoczy

XII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w Radoczy

Opublikowano w dniu: w kategorii: Edukacja   Wydarzenia  

W piątek (18.03) około 600 gimnazjalistów z 30 gimnazjów, miało możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, ośrodków dokształcania zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, powiatowego urzędu pracy oraz hufców pracy.

Jak co roku, Targi Edukacyjne zorganizowało Starostwo Powiatowe w Wadowicach, które tym razem, po raz drugi zagościły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wicestarosta Wadowicki Andrzej Górecki, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Gębala, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i jednocześnie Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniew Małecki, Członek Zarządu Powiatu i jednocześnie Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach Eugeniusz Kurdas, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer, Radni Powiatu Wadowickiego: Adam Kubik, Jerzy Sikora, Ryszard Mróz i Józef Łasak, Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Radoczy ks. Janusz Sołtys, ks. kan. Henryk Młynarczyk, katecheta ZSCKU ks. Robert Jończyk, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata, Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Wadowicach Elżbieta Kowalczyk, Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej – absolwent Zespołu Szkół w Radoczy Ryszard Czaicki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Chowaniec, Kierownik Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wadowicach Mirosława Antos, Zastępca Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach Beata Pająk, Prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia Franciszek Sałaciak, Pracownik Naukowy Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr hab. inż. Tomasz Jakubowski, oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu wadowickiego, przedstawiciele związków zawodowych, uczniowie szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami i przedstawiciele lokalnych mediów.

Wicestarosta Powiatu Wadowickiego Andrzej Górecki dokonał uroczystego otwarcia, podkreślając jednocześnie, że szkoły w Powiecie Wadowickim oferują szeroki wachlarz kierunków kształcenia, które zapewnią młodzieży start w dorosłe życie i wyposażą ją w potrzebne na rynku pracy praktyczne umiejętności, tak dzisiaj cenione przez pracodawców.

Głos zabrali także – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński i Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Elżbieta Kowalczyk – oni również życzyli młodzieży „trafnych wyborów” szkół w Powiecie Wadowickim. Dyrektor Stanisław Gliwa zauważył, że szkoły powinny iść z duchem czasów i odpowiedzieć na potrzebę młodego pokolenia, gdyż dzisiaj kluczowe są nowe technologie, idea zrównoważonego rozwoju, kształcenie praktyczne oraz rozwój przedsiębiorczości. Potrzebni też są pracownicy fizyczni, ale zadaniem szkół jest przede wszystkim przygotowanie się przygotowanie się do życia w warunkach współczesnego świata. Podkreślił również, że niezmiernie ważne jest korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, należy zatem podjąć działania wspierające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

To był też ważny dzień dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, ponieważ Radoczański jabłecznik znalazł się na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzję o wpisie wręczył dyrektorowi Stanisławowi Gliwie wicestarosta Andrzej Górecki. To efekt podpisanego w 2013 roku porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia. Dzięki tej współpracy możliwe też będzie utworzenie inkubatora kuchennego w Zespole Szkół w Radoczy, o czym poinformował prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia Franciszek Sałaciak.

Całe wydarzenie uświetniła Orkiestra Dęta z Zygodowic pod kierunkiem Kapelmistrza Pana Daniela Mruczka, a młodzież z Zespołu Szkół wraz z zespołem wokalnym Living Speace i absolwentką Justyną Janik w poetyckim przesłaniu wywarła niezwykłe wrażenie na zebranych.

Targi Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyjne są krokiem do przodu w prezentacji oferty, ponieważ odwiedzający je mieli niepowtarzalną okazję bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych placówek i porównać ofertę edukacyjną, jednocześnie nie zapominając o swoich zainteresowaniach czy predyspozycjach. To także jedna z największych tego typu imprez w powiecie, ciesząca się od lat dużym zainteresowaniem zwiedzających, ponieważ dzięki zebranym informacjom młodzi ludzie mogą dowiedzieć się jak zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej, jak się usamodzielnić, a w wyborze najodpowiedniejszej oferty mogą im pomóc foldery, ulotki czy broszury, które w domowym zaciszu pozwolą podjąć właściwe decyzje.

XII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w RadoczyXII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w Radoczy

Źródło: ZSCKU w Radoczy