Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Edukacja / VI edycja konkursu „Jan Paweł II – Przyjaciel i Mistrz Młodych” rozstrzygnięta

VI edycja konkursu „Jan Paweł II – Przyjaciel i Mistrz Młodych” rozstrzygnięta

Opublikowano w dniu: w kategorii: Edukacja   Wydarzenia  

We wtorek (12.12) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Radoczy odbyła się szósta już edycja konkursu wiedzy o Janie Pawle II. Wzięło w nim udział aż jedenaście 4-osobowych drużyn.

Reprezentowały one następujące szkoły: Gimnazjum w Podolszu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Podolszu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni, Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni, Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeciszowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeciszowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym, Zespól Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym, Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Ponikwi.

Konkurs miał na celu bliższe poznanie osoby naszego Patrona, a także Jego nauczania. Był  również wyrazem wdzięczności za zainicjowane przez Niego Światowe Dni Młodzieży, które tak owocnie i radośnie mogliśmy przeżywać w roku ubiegłym w naszym kraju,  radując serca obecnością wśród nas papieża Franciszka. W tym roku nawiązano także do związku pontyfikatu Jana Pawła II z objawieniami fatimskimi, z okazji ich setnej rocznicy.

Pomysłodawcami i współorganizatorami konkursu byli szkolni katecheci: ks. Robert Jończyk i Krystyna Słaboń. Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński, natomiast patronat medialny czasopismo „Carolus”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński, Wicestarosta Powiatu Wadowickiego Andrzej Górecki, ks. inf. Jakub Gil, ks. kan. Henryk Młynarczyk, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Radoczy ks. Janusz Sołtys, proboszcz parafii św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze ks. Jacek Wieczorek, Przewodnicząca Rady Rodziców Irena Miszczak, Radny Powiatu Wadowickiego Józef Łasak oraz księża, nauczyciele i katecheci – opiekunowie grup i przedstawiciele lokalnych mediów.

Zmagania konkursowe poprzedził występ szkolnego zespołu LIVING SPACE – laureata wielu konkursów i przeglądów, w składzie: Joanna Stybak i Małgorzata Bałys z klasy z IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Dawid Wilk z IV Technikum Pojazdów Samochodowych, którzy swoimi aranżacjami pieśni religijnych wprowadzili wszystkich zgromadzonych w refleksyjny nastrój.

W tym szczególnym dniu dyrektor Stanisław Gliwa zaznaczył, ”…iż aktorami dzisiejszej uroczystości są uczniowie gimnazjum zainspirowani przez swoich mistrzów – nauczycieli i katechetów…”, a Wicestarosta Andrzej Górecki podkreślił wagę tego przedsięwzięcia i życzył uczestnikom sukcesów w zmaganiach konkursowych.

W imieniu organizatorów głos zabrała również Krystyna Słaboń, zaznaczając m. in., iż uczestnictwo tak wielu młodych w tym konkursie „jest świadectwem ich czci i miłości do naszego Patrona, a także wyrazem gotowości do głoszenia Ewangelii, przesłania Maryjnego z Fatimy oraz nauczania Jana Pawła II, słowem i przykładem życia, w myśl towarzyszącego hasła Idźcie i głoście„.

Kolejnym etapem był już sam „sprawdzian” wiedzy w formie testu. Wszystkie 4-osobowe zespoły prezentowały wysoki poziom, a kolejne miejsca, jakie zajmowały, dzieliła naprawdę niewielka różnica punktów. Dodatkowo, w czasie oczekiwania na wyniki,  chętni wzięli również udział w quizie – turnieju wiedzy na temat życia i działalności Patrona Szkoły. Tutaj również drużyny wypadły znakomicie.

„To przedsięwzięcie edukacyjne niesie z sobą wiele wartości, które w sposób szczególny ubogaca nas wszystkich” – powiedział na podsumowaniu Starosta Bartosz Kaliński.

A oto tegoroczni laureaci:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym
III miejsce – Gimnazjum w Podolszu
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni

Starosta Wadowicki uhonorował zwycięzców nagrodami rzeczowymi i pucharami, a wszystkich uczestników, niezależnie od uzyskanego wyniku obdarował pamiątkowymi dyplomami i słodyczami.

Nagrody specjalne: Puchar Starosty Powiatu Wadowickiego, Puchar Małopolskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Wadowicach oraz Puchar Dyrektora Zespołu powędrowały do rąk uczniów ze szkół w Podolszu, Przeciszowie i Choczni.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II i
zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Źródło: ZSCKU w Radoczy