Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Edukacja / Kreatywni ekolodzy rywalizowali w Woźnikach

Kreatywni ekolodzy rywalizowali w Woźnikach

Opublikowano w dniu: w kategorii: Edukacja   Wydarzenia  

W czwartek (18.05) w Szkole Podstawowej w Woźnikach odbyła się czwarta edycja Ekologicznej Olimpiady Kreatywności. Tegorocznym tematem przewodnim była bioróżnorodność w Dolinie Skawy. W zawodach wzięły udział drużyny reprezentujące cztery gminne szkoły podstawowe z Woźnik, Witanowic, Radoczy i Tomic oraz drużyna ze szkoły podstawowej w Bachowicach.

Olimpiada Kreatywności składała się z dwóch części. Pierwsza jej część, nazwana „Wyzwanie Na Już”, polegała na zbudowaniu mechanizmu wypuszczającego piłki oraz łapiącej je struktury. Uczestnicy dysponowali bardzo krótkim czasem i niedostatkiem materiałów, wśród których znalazły się m.in. mieszadełka do kawy, patyczki do uszu, wyciory do fajek, plastikowe widelce i spinacze do papieru. Liczyła się pomysłowość, funkcjonalność i trwałość urządzenia. Ekspertami oceniającymi to zadanie byli: Mira Sabatowicz – artysta plastyk, Urszula Cimoch – ekodoradca w Gminie Tomice oraz Jolanta Mazurkiewicz – była dyrektor woźnickiej placówki. Po wyczerpującym zadaniu w „Wyzwaniu Na Już” uczestnicy mogli złapać oddech i nabrać sił podczas poczęstunku.

Druga część olimpiady rozpoczęła się tańcem wykonanym przez uczniów szkoły. Po przywitaniu przez panią dyrektor Lidię Wilk wszystkich zaproszonych gości m.in. przedstawicieli partnerskiej placówki – Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola (Katolickiego Przedszkola i Szkoły Podstawowej imienia św. Emeryka) w Kecskemét na Węgrzech i jej dyrektora Zsoltana Papp, Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Szymczaka, radnych Rady Gminy Tomice Ireneusza Bałysa i Mariana Woderskiego, sołtysów Bogusławę Kubarek i Jerzego Rzepę, dyrektorów szkół: Andrzeja Zielińskiego, Tadeusza Kasperka i Stanisława Gliwę, prezeskę KGW w Woźnikach Irenę Woderską oraz ks. proboszcza Tomasza Kalisza, prowadzące zawody poprosiły o zabranie głosu Alicję Kolasa z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wadowicach. Wygłosiła ona krótką prelekcję na temat roślin chronionych występujących na terenie tomickiej gminy oraz zagrożeń, które na nie czyhają. Następnie goście zostali zapoznani z treścią „Wyzwania Drużynowego”, czyli zadania, nad którym drużyny pracowały przez kilka miesięcy w swoich szkołach. Drużyny musiały zaprezentować na scenie historię detektywistyczną poświęconą niebezpieczeństwom czyhającym na rośliny chronione, a także samodzielnie zaprojektować i wykonać z surowców wtórnych urządzenie służące do ich ochrony. Zmagania drużyn ponownie oceniali eksperci, do których dołączył Ryszard Góralczyk – Sekretarz Gminy Tomice.

Suma punktów zdobytych podczas „Wyzwania Na Już” oraz „Wyzwania Drużynowego” zdecydowała o wygranej. Zwycięzcami okazała się drużyna „Zielone Lutki”  reprezentująca gospodarzy – szkołę podstawową w Woźnikach.

Nagrody wszystkim drużynom wręczył wójt Gminy Tomice pan Witold Grabowski. Uhonorowano również ekspertów za ich ciężką pracę w jury, a także trenerów za przygotowanie drużyn.