Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Edukacja / Dzień Edukacji Narodowej w ZSCKU w Radoczy

Dzień Edukacji Narodowej w ZSCKU w Radoczy

Opublikowano w dniu: w kategorii: Edukacja   Wydarzenia  

W szkole Jana Pawła II w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy w piątek (14.10) w dniu upamiętnienia Dnia Edukacji Narodowej pierwszoklasiści mieli swoje wielkie święto „przekraczania progu”. W tym dniu zostali w symboliczny sposób włączeni do grona społeczności szkolnej Wielkiego Nauczyciela Młodych, który mówił: „Do Was młodych należy przyszłość, do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością”.

Ta chwila połączyła kilka pokoleń, gdyż 70 lat temu zrodził się pomysł powstania centralnego ogniska krzewienia kultury i postępu rolniczego. Miejsce, mające bogatą tradycję i niepowtarzalny klimat. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Starosta Powiatu Wadowickiego Pan Bartosz Kaliński, Wójt Gminy Tomice Pan Witold Grabowski, Wójt Gminy Polanka Wielka Pan Grzegorz Gałgan, ks. kanonik Henryk Młynarczyk, ks. Robert Jończyk, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Irena Miszczak, Sołtys Sołectwa Radocza Pan Władysław Hajost, Pracownik Naukowy i nauczyciel akademicki Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Pan dr inż. Tomasz Wojewodzic, Radni Gminy Tomice, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, absolwenci, wszyscy bez wyjątku, usiedli na ławeczce wspomnień i zanurzyli się w miniaturowe opowieści o przeszłości i każdy z obecnych odnalazł w nich dawne piękno.

Dyrektor Stanisław Gliwa w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na dzisiejszy kształt szkoły, szkoły św. Jana Pawła II. Powiedział:

Niełatwo wyrazić słowami zrozumienie dla trudu, niełatwo znaleźć słowa, by wyrazić głęboką wdzięczność za serce, zaangażowanie i pasję. W końcu jakimi słowami wyrazić wdzięczność za przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości, za wprowadzanie w kulturę własnego narodu, kulturę mowy ojczystej, poprzez przykład, czyny i wskazówki słowne, za tworzenie systemu wartości, będącego fundamentem życia człowieka. Za pozytywne wzory, dzięki którym młodzi ludzie mogą w pełni rozwijać swoje człowieczeństwo.

Podkreślił, że ten klimat stworzyli Nauczyciele Seniorzy, którzy przez wiele lat przewodzili i wprowadzali w świat wartości, tworzyli drugi dom, miejsce dobrego wychowania i kształtowania młodego człowieka. Zwrócił uwagę, że wielu absolwentów zajmuje wysokie stanowiska oraz sprawuje ważne funkcje w życiu społecznym.Dodał także:

To nasza duma, to dla nas najpiękniejszy prezent. Tworzymy jedną rodzinę, rodzinę, do której przemawia to miejsce, mające bogatą tradycję, swój niepowtarzalny klimat. Ten obraz dopełnił słowami skierowanymi do pierwszoklasistów mówiąc: dzisiejszy dzień przypomina nam, że najważniejszy w naszej szkole jest uczeń, postarajcie się godnie reprezentować naszą szkołę, swoim zachowaniem i sukcesami szkolnymi sprawiajcie radość swoim nauczycielom i rodzicom. Wypełniajcie swoje obowiązki rzetelnie, my ze swojej strony otoczymy Was życzliwością, pomocą i wsparciem. Życzę Wam, abyście mieli takie wspomnienia jak dzisiejsi zaproszeni goście i abyście takież odnosili sukcesy nie zapominając równocześnie, aby zawsze i w każdych okolicznościach pozostać człowiekiem.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali montaż słowno-muzyczny pt.: Młodość to stan umysłu, akcentując wartości, które nadają w szkolnej rzeczywistości życiu sens. Łącząc przeszłość z teraźniejszością przygotowali wzruszający pokaz zatytułowany „Pajęczyna wspomnień”, a zespół muzyczny „Living space” uwiódł artystycznym wykonaniem niejedną „młodą duszę”. Całość oprawy dopełniła Orkiestra Dęta OSP z Zygodowic.

Ta chwila połączyła kilka pokoleń ludzi mądrych, ludzi dobrych, ludzi wrażliwych, ludzi o wielkim sercu – nauczycieli, uczniów, rodziców, absolwentów. Pani Maria Madej przedstawiła postać pierwszego kierownika Jana Jarosza uhonorowanego tytułem Zasłużony dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wyróżniono także Józefę Rossochacką, Jana Starowicza, Ryszarda Maciasia i Edwarda Kasprzyka. Ich sylwetki przedstawił Stanisław Gliwa, a głos zabrał Edward Kasprzyk, który dziękując Kapitule rozczulił wszystkich do łez wygrywając na harmonijce „Upływa szybko życie”. Starosta Bartosz Kaliński zwrócił się do zebranych i w ciepłych słowach wyraził, że uczniowie dokonali trafnego wyboru, bo to szkoła, która uczy i wychowuje, wychowuje dobrego, wartościowego człowieka.

Wielu po latach wróciło do domu, do pięknych szkolnych lat, do miejsca, które przemówiło wspomnieniami, zapachniało Radoczańskim jabłecznikiem i wzruszyło do łez, a młodym ludziom uświadomiło jak cudownie można po latach wrócić w to miejsce, które być może dzisiaj ich jeszcze przytłacza, ale które powoli staje się ich drugim domem.

Źródło: ZSCKU w Radoczy