Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Dolina karpia / Kampania informacyjna „LSR w 2019”

Kampania informacyjna „LSR w 2019”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Dolina karpia  

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2019”, informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2019”, informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

Pierwsze zaplanowane nabory odbędą się w terminie od 17 stycznia do 1 lutego 2019 roku, w ramach następujących przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia:

Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – podejmowanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia 100%),
Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań (intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowalnych),
– Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego
(intensywność wsparcia do 75% kosztów kwalifikowalnych).

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na zakładanie działalności gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czy remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),

Powyższe realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury terytorialnie lub historycznie związanej z obszarem rybackim.

Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:

Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – rozwijanie działalności gospodarczej,
Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów,
Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (projekt grantowy),
Spójna i widoczna oferta  turystyczna Doliny Karpia (projekt grantowy),
– Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich,
Spójna i widoczna oferta  turystyczna Doliny Karpia (operacja własna).

Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem, podczas których uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.org