Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Dolina karpia / Informacja o szkoleniu

Informacja o szkoleniu

Opublikowano w dniu: w kategorii: Dolina karpia  

Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z gminami Doliny Karpia planuje zorganizować szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej.

Ramowy program szkolenia zakłada między innymi uzyskanie informacji dotyczących formalno-prawnych aspektów założenia oraz prowadzenia działalności agroturystycznej, warunków sanitarnych i żywieniowych w gospodarstwach agroturystycznych, marketingu oraz promocji i reklamy gospodarstw agroturystycznych.

W zależności od liczby chętnych zainteresowanych tematyką szkolenia Stowarzyszenie zaplanuje jedno lub więcej szkoleń w poszczególnych gminach Doliny Karpia. W związku z powyższym osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia telefonicznie (tel. 33 8410 584) lub mailowo (e-mail: biuro@dolinakarpia.org) potwierdzając chęć uczestniczenia w szkoleniu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca kwietnia 2018 roku. Po tym terminie osoby zainteresowane szkoleniem zostaną poinformowane o miejscu i terminie szkolenia.

Program szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności agroturystycznej”

Formalno – prawne aspekty założenia oraz prowadzenia działalności
agroturystycznej.
– formalno-prawne aspekty działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych
– działalność gospodarcza w świetle aktów prawnych
– formy wsparcia oraz pozyskiwanie kapitału dla gospodarstw agroturystycznych
– przepisy podatkowe w turystyce wiejskiej, interpretacja podatkowa
– przepisy o usługach turystycznych
– podatki i opłaty lokalne
– przepisy budowlane i p.poż. w turystyce wiejskiej
– ubezpieczenia; obowiązkowe i dobrowolne
Warunki sanitarne i żywienie w gospodarstwach agroturystycznych.
– przepisy sanitarne w turystyce wiejskiej
– zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GPH)
– zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
– zasady żywienia gości
Marketing, promocja i reklama gospodarstw agroturystycznych.
– ogólne zasady marketingu w turystyce
– pojęcie produktu w turystyce wiejskiej, charakterystyka produktów, pakiet usług
– strategia cen
– kanały dystrybucji w turystyce
– promocja
– segmentacja rynku w turystyce wiejskiej
Oczekiwania klientów, konkurencja, najnowsze trendy.
– jakość w turystyce wiejskiej
– kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej
– trendy turystyce światowej oraz w turystyce wiejskiej
– charakterystyka walorów turystycznych regionu