logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla turysty / Znani mieszkańcy gminy / Ryszard Latko – dramaturg

Ryszard Latko – dramaturg

Ryszard Latko – ur. 07 lutego 1941 r. w Woźnikach k. Wadowic. rlatko00Zadebiutował w miesięczniku Opole

(nr 1 z 1974 r.) fragmentami powieści „Wieś pod Bykiem”. W 1976 r. w XV Konkursie Debiutu
Dramaturgicznego teatru Ateneum w Warszawieotrzymał I nagrodę za sztukę pt. „Tato, tato, sprawa się rypła” napisaną gwarą okolic Wadowic. Jej prapremierę przygotował Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. W rok później, na XVIII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu autorowi „Tato, tato …” przyznano indywidualną nagrodę za udany debiut teatralny, a jego sztuka stała się wkrótce przebojem teatralnym scen zawodowych i amatorskich w kraju i zagranicą. W sezonach 1976/77 i 1977/78 „Tato, tato …” znalazła się na czele sztuk polskich o największej frekwencji.
Prawie dwadzieścia lat później wałbrzyski Teatr Dramatyczny  im. J. Szaniawskiego wystawił drugą część „Tato, tato …” pt. „Zakciało sie wom Kalwaryji”. Utwór ten, spośród 57 zgłoszonych przedstawień, znalazł się w finałowej dwunastce Ogólnopolskiego Konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej ’95. Na XII Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych – Bukowina Tatrzańska ’96 spektakl „Zakciało sie wom Kalwaryji” w inscenizacji Teatru Obrzędu Ludowego z Bobowej został uznany za wydarzenie artystyczne.
Ryszard Latko jest również autorem słuchowisk radiowych, scenariuszy filmowych, m.in. do filmu „Żeniac”, serialu telewizyjnego „Szanowny Pan Szczepan Żmuda” wraz z jego adaptacją beletrystyczną, a także powieści regionalnej „Rodzina Małolepszych” pisanej i publikowanej w tygodniowych odcinkach. W swym dorobku ma również wiele opowiadań, wierszy, monodramów, szkiców literackich i tekstów publicystycznych zamieszczanych w miejscowej prasie.

 

KRONIKA LITERACKA

Książka wydana:
– „Tato, tato, sprawa się rypła” – wybór dramatów – Świdnica 1996 r. – wydawnictwo ARABUK

Publikacje na łamach czasopism:
– „Wieś pod Bykiem” – fragment powieści – miesięcznik OPOLE nr 1/1974 r.
– „Tato, tato, sprawa się rypła” – tekst sztuki teatralnej – miesięcznik DIALOG nr 10/1976 r.
– „Od autora” – program teatrlany do prapremiery „Tato, tato…” – Kalisz 1976 r.
– Antyfona prozą do 1,75 ha ziemi ornej V klasy w ugór zamienionej, napisana w pociągu relacji Bielsko-Wadowice – program teatralny Teatru Polskiego – Bielsko-Biała 15.04.1977 r.
– „Nie chcę waszych kwiatów” = tewkst monodramu – miesięcznik Scena nr 10/1977
– Poezje – Rocznik Świdnicki – 1978 r.
– Zeszyt Wałbrzyskich Ścieżek Literackich – poezja – Wałbrzych 1978 r.
– Zeszyt Wałbrzyskich Ścieżek Literackich – fragment prozy – Wałbrzych 1979 r.
– Poezje – Rocznik Świdnicki – 1979 r.
– „Szczęść Boże” – opowiadanie – Wałbrzyski Almanach Literacki – WDK Wałbrzych 1980 r.
– „Żeniac” – nowela filmowa – Trybuna Wałbrzyska -nr 51-52/1983 r.
– „Szanowny Pan Szczepan Żmuda” – fragment nie wydanej powieści – Trybuna Wałbrzyska – nr 30/1988 r.
– „Chudy Bolek” – opowiadanie – Świdnickie Wiadomości Gospodarcze – nr 1 lipiec 1990 r.
– „Świąteczna wizyta” – opowiadanie – Wiadomości Świdnickie – nr 8-9/1992 r.
– „Fragmenty sztuk: „Tato, tato, sprawa się rypła”, „Kamerdyner” – Rocznik Świdnicki – 1993 r.
– „Scenariusz południowego snu” = opowiadanie – Wiadomości Świdnickie – 12.05.1994 r.
– „Rodzina Małolepszych” – aktualna powieść środowiskowa publikowana w odcinkach – Sudeckie Wiadomości Gospodarcze – nr 21/1994 – 2/1995 oraz Kurier Świdnicki 1998 r.
– „Almanach Wałbrzyski 1997 r. – fragmenty utworów
– „Sprawa się rypła” = monodram – publikacja własna – 1999 r.

 

 

Radio i telewizja:plakat1
– „Tato, tato, sprawa się rypła” – adaptacja na słuchowisko – premiera: Teatr P.R. pr. II – 13 lutego 1977 r.

– „Odwykówka” – słuchowisko – premiera: Teatr P.R. pr. I – 21 stycznia 1979 r.
– „Ożónt czyli błąd totralny” – słuchowisko – premiera: Teatr P.R. pr. IV – 9 i 16 sierpnia 1981 r.
– „Zachciało sie wom Kalwarii” – słuchowisko nie przyjęte do realizacji, ponieważ nie odpowiada linii programowej Rolskiego Radia)

– „Żeniac” – autor sceniariusza – reż. Janusz Kidawa – premiera tv: 08.11.1983 r.
– „Sprawa się rypła” – autor pierwowzoru i współautor sceniariusza oraz dialogów – reż. Janusz Kidawa – premiera kinowa: 19.08.1985 r.
– „Szanowny Pan Szczepan Żmuda” – scenariusz VI-odcinkowego serialu TV – nie dopuszczony do realizacji

 

Utwory tłumaczone na język obcy:
– „Tato, tato, sprawa się rypła” – przetłumaczona na język węgierski – 1981 r.

Utwory dramatyczne Ryszarda Latko wystawiane były m.in. w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Teatrze Płockim w Płocku, Państwowym Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatrze Rozmaitości w Warszawie, Teatrze 7.15 im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatrze Polskim w Bydgoszczy, Teatrze im. Wandy Siemaszowskiej w Rzeszowie, Teatrze Dramatycznym w Gdyni, Teatrze Katona Jozsef w Kecskemet na Węgrzech, Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, Państwowym Teatrze Nowym im. Gustawa Morcinka w Zabrzu, Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatrze Tradycyjnym w Krakowie, Teatrze Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, Teatrze Kerekasztal Tarsulas w Gogollo na Węgrzech, Legnickim Teatrze Dramatycznym w Legnicy, Teatrze Bezdomnym w Żarowie oraz w wielu innych amatorskich teatrach robotniczych i ludowych w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech.

Więcej informacji o autorze oraz jego utworach na stronie
http://ryszardlatko.w.interia.pl/