logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla turysty / Znani mieszkańcy gminy / Andrzej Buś – powsinoga kultury Beskidzkiej

Andrzej Buś – powsinoga kultury Beskidzkiej

Andrzej Buś – wielki znawca historii regionu wadowickiego, działacz kultury, dziennikarz, publicysta urodził się 21 września 1943 roku w Krakowie w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Lwowskiej (zaginął w czasie działań wojennych). Matka była nauczycielką i pełniła funkcję dyrektora szkoły zawodowej. Szkołę podstawową ukończył w Makowie Podhalańskim, a szkołę średnią – liceum ogólnokształcące – w Suchej Beskidzkiej (absolwent z 1961 roku). Po śmierci matki wychowywali go dziadkowie Smidowiczowie, emerytowani nauczyciele. Następnie rozpoczął studia na wydziale biologii Studium Nauczycielskiego w Krakowie, lecz wobec trudnych warunków rodzinnych i bytowych musiał je przerwać. Podjął pracę zarobkową, najpierw jako instruktor higieny w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej, a w 1967 roku został zatrudniony w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Budzowie. Wówczas to ukończył pomaturalne studium bibliotekarskie. Jednocześnie organizował działalność kulturalno-oświatową tamtejszego Klubu Młodego Rolnika. W 1972 roku przeniósł się wraz z rodziną do Kluczborka, gdzie pracował jako technolog do spraw bhp w Zakładzie Przemysłu Drzewnego. Powierzono mu tam również prowadzenie zakładowej działalności socjalnej. W 1976 roku zamieszkał na ziemi wadowickiej – w Witanowicach. Najpierw prowadził bibliotekę techniczną w zakładowej komórce informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej w Fabryce Wtryskarek w Wadowicach. Od 1 września 1976 roku został zatrudniony w Urzędzie Gminy w Tomicach, sprawując tam kolejno funkcję kierownika, dyrektora oraz instruktora Gminnego Ośrodka Kultury. Z pracą tą związany był do samego końca. Zmarł 2 września 2003 roku. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Witanowicach (4 września 2003 r).

Za swoją pracę odznaczony Medalem 40-lecia PRL (1985 r.), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1984 r.) i odznaką Zasłużony dla Województwa Bielskiego (1989 r). Jako organizator życia kulturalnego gminy zorganizował dziesiątki imprez kulturalnych, wystaw i spotkań. Interesował się historią regionu, etnografią, przyrodą, literaturą i poezją. Był założycielem, autorem tekstów i wykonawcą amatorskiego kabaretu „Osesek”, który działał w Brzeźnicy. Zasiadał w zarządzie Fundacji „Czartak”, prowadzącej muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Jednocześnie przez szereg lat był członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej.

Był redaktorem naczelnym pisma „Między Wisłą a Skawą”, a także autorem licznych tekstów w regionalnych pismach: „Nadskawie”, „Nad Skawą”, „Życie Zatora”, „Ziemia Suska”, „Kronika”, „Gazeta Prowincjonalna”, „Kalendarz Beskidzki”.
Dorobek jego publikacji obejmuje kilkanaście pozycji do których zaliczamy m.in.:
„Legendy Nadskawia” – cześć l, Tomice 1995 r.
„Legendy Nadskawia” – część II, Tomice 1997 r.
„Krótki zarys dziejów Witanowic i parafii Witanowice” – Tomice 1995 r.
„Z dziejów szkolnictwa nad Skawą. 400 lat szkół w Radoczy i Woźnikach ” – Tomice 1997 r.
„Z dziejów ochotniczych straży pożarnych w gminie Tomice” – Tomice 2002 r.
„Nadskawie w walce z wrogą przemocą 1939-1954″ (broszura) – Wadowice-Tomice 1994 r.
„Informator Turystyczny” – dodatek do pisma „Nad Skawą”, lipiec 3/93
„Dzieje i kultura wsi Nadskawia” (broszura) – Tomice 1995 r.
„45 lat LZS Orzeł. Radocza 1948-1993″ (współautor broszury) – Radocza 1993 r.

Andrzej Buś pisał także wiersze. W konkursie zorganizowanym w 2003 r. przez fundację Czartak i krakowskie Stowarzyszenie Artystyczne – Literackie otrzymał wyróżnienie. Na łamach okolicznościowego wydawnictwa zamieszczono jego wiersz pt: „Skawo…!”
Hen, od Babiej Góry prowadzisz swe wody.
Niosąc, co beskidzkie dały Ci krynice,
W twój nurt spoglądają liczne sioła, grody:
Maków, Sucha i papieżem sławne Wadowice
(…)
(z tomu „Ogród Zegadłowicza” – dodatek do „Okolicy Czartaka”- Kraków 2003)

Józef Łasak – „Andrzej Buś (1943-2003) – Ostatni Powsinoga Kultury Beskidzkiej”
Wadoviana – nr 8 – 2004 rok