logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla turysty / Szlaki turystyczne / Szlaki rowerowe

Szlaki rowerowe

SZLAKI ROWEROWE ZIEMI WADOWICKIEJ

SZLAKI ROWEROWE ZIEMI WADOWICKIEJ

W celu podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Tomice wyznaczono na jej terenie trasy rowerowe. Podróżujących urzekają tu zabytki architektury sakralnej, walory przyrodnicze, piękne krajobrazy i liczne miejsca widokowe. Położenie gminy w dolinie Skawy, pomiędzy malowniczo okalającymi ją, łagodnymi wzgórzami, stawy rybne oraz bliskość Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa i Oświęcimia – to atuty gminy doceniane przez rowerzystów .
Gmina zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z innymi podmiotami, urządza miejscowe odcinki ponadlokalnych tras rowerowych, które prowadzą przez najciekawsze i najbardziej malownicze miejsca.
We współpracy z fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa wyznaczono i jednolicie oznakowano 35 kilometrów przebiegających przez teren gminy Tomice tras rowerowych w ramach projektu oznakowania tras rowerowych na terenach gmin powiatu oświęcimskiego i powiatu wadowickiego; Starostwo Powiatowe w Wadowicach sfinansowało tablicę z mapą tras rowerowych, zlokalizowaną przed Urzędem Gminy w Tomicach oraz kierunkowskazy na trasach przy Urzędzie i pomniku lotników amerykańskich w Zygodowicach; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną oznakowała przebiegający przez gminę Tomice odcinek szlaku łącznikowego Greenway.

 

TRASY ROWEROWE W GMINIE TOMICE:

Szlak Greenway
niebieski szlak łączący dwa międzynarodowe szlaki Greenways:
Bursztynowy Szlak” i „Kraków – Morawy – Wiedeń”.
Przebieg (ponadlokalny)
Stryszów – Klecza Górna – Klecza Dolna – Wadowice –
Tomice – Witanowice (Most na Skawie) – Woźniki (Kościół – Krzyż na Łęgu) –
Grodzisko – Trzebieńczyce – Zator – Podolsze – Podlesie – Las – Oświęcim (Dwory II).
Projekt: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w Polsce i Polska Organizacja Turystyczna.

Greenways – zielone szlaki, to turystyczne trasy dziedzictwa i produkty ekoturystyczne tworzone wzdłuż greenwaysrzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych i naturalnych korytarzy przyrodniczych. Łączą regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy, wspierają rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i rekreacji oraz promują zdrowy styl życia i niezmotoryzowane formy transportu – turystykę rowerową, pieszą, konną, wodną i in. Stwarzają szansę na poprawę jakości życia i środowiska, ożywianie gospodarki lokalnej, promocję lokalnych produktów, wzmacnianie przedsiębiorczości wśród ludzi miejscowych oraz zachowanie unikalnych wartości przyrody, krajobrazu i kultury.
Zobacz: https://www.greenways.org.pl

Rowerowy Szlak Doliny Karpia
Przebieg (ponadlokalny)
Osiek – Piotrowice – Łowiczki – Grodzisko – Bachowice – Woźniki – Zygodowice – Tłuczań – Marcyporęba – Brzeźnica

Rowerowy Szlak Doliny Karpia oplata sporą pętlą atrakcyjny przyrodniczo obszar siedmiu małopolskich gmin położonych w dolinie Wisły i Skawy (Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator). Główną atrakcją szlaku są oczywiście przeliczne stawy i rozlewiska, które historycznie tworzą tu zagłębie hodowli karpia. To tylko jedna z możliwych wycieczek po tzw. „Mazurach Małopolski”, a więcej pomysłów zarówno na rowerowe jak i piesze eskapady znajdziecie na www.dolinakarpia.eu. Na szlak można odbić zarówno z Wiślanej Trasy Rowerowej za (polecamy most drogowy w Jankowicach lub zaporę w Łączanach) jak i skorzystać z transportu kolejowego (w sezonie wakacyjnym kursują pociągi Kraków – Zator – Oświęcim). W większości szlaku poruszamy się tu po spokojnych drogach asfaltowych lub opuszczonych szutrach, często poprowadzonych zaraz przy stawach. Na całej trasie na południe od linii kolejowej spora ilość niewielkicj podjazdów. Błoto na szlaku po deszczach bywa tylko na krótkim odcinku Wypierowice – Przeręb. Po całym tym odcinku wzdłuż stawów Przeręb i Spytkowice szlak wiedzie w śladzie tzw. „starej” Wiślanej Trasy Rowerowej i śmiało można go użyć do pętli z „nową” trasą WTR jaka funkcjonuje od kilku lat między Oświęcimiem a Łączanami. Szlak Doliny Karpia od 2109 r. jest częścią sieci szlaków Greenways (www.greenways.org.pl) Maksymalna wysokość to: 355 m n.p.m. Najniższy punkt na trasie znajduje się na wysokości: 211 m n.p.m. Trasa biegnie przez następujące obszary chronione: Natura 2000: Dolina Dolnej Skawy 8% trasy biegnie przez las. Przebieg trasy: Osiek – Piotrowice – Łowiczki – Grodzisko – Bachowice – Zygodowice – Tłuczań – Marcyporęba – Brzeźnica Atrakcje turystyczne: Dwór z XVIII wieku (Brzeźnica), Ekspozytura Archiwum Narodowego w Krakowie (Spytkowice), Izba Regionalna Doliny Karpia (Osiek), Kościół pw. Św. Mikołaja (stary) (Polanka Wielka). Atrakcje przyrodnicze: Natura 2000 – Dolina Dolnej Skawy, Natura 2000 – Wiśliska, Rezerwat Przyrody Przeciszów, Rudniański Park Krajobrazowy. Szlak przebiega w 11% po drogach odseparowanych od ruchu samochodowego.
Początek szlaku: Osiek Dolny Koniec szlaku: Brzeźnica Całkowita długość szlaku: 86,9 km Poziom trudności: średni
TRASY ROWEROWE – Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia

Trasa 1 – szlak pomarańczowy (o długości 12,8 km) prowadzi przez sołectwa zlokalizowane na zachodnim krańcu Pogórza Wielickiego stopniowo zbliżając się do górskiej rzeki Skawy, będącej granicą z Pogórzem Śląskim. Na trasie wycieczki każdy z rowerzystów będzie miał okazję zobaczyć Pomnik Lotników Amerykańskich w Zygodowicach, Pomnik Ofiar Pacyfikacji Przysiółka Podlas w Lgocie, kościół pw. Św. Mikołaja wraz z Izbą Regionalną w Witanowicach oraz wartą obejrzenia panoramę Dolinę Skawy, miasta Wadowice i Beskidu Małego.

Trasa 2 – szlak żółty (o długości 8,6 km) prowadzi przez jedną z najstarszych wsi powiatu wadowickiego – Woźniki, która słynie z tradycji wikliniarskich. We wsi znajduje się warty uwagi kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z przełomu XV/XVI w., znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa Małopolskiego. Opuszczając Pogórze Wielickie rowerzysta przejedzie tym szlakiem na drugą stronę malowniczej rzeki Skawy, by dotrzeć do Tomic i przejechać obok kompleksu stawów rybnych tzw. Stawów Tomickich o powierzchni ok. 100 ha. Na końcu tej trasy będzie mógł odpocząć w Miejscu Obsługi Rowerzystów, zlokalizowanym przy ul. Dworskiej.

Szlak żółty
Przebieg (ponadlokalny)

Kalwaria Zebrzydowska – Zebrzydowice – Stanisław Dolny – Klecza Zarąbki – Klecza Dolna – Roków –
Witanowice (Wieńce – Radwany – Most na Skawie – Nowy Świat – Kościół) – Lgota (Obelisk) –
Wyźrał – Zygodowice (Pomnik Lotników Amerykańskich) – Ryczów – Spytkowice –
Miejsce – Smolice – Palczowice – Zator.
Projekt: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie i Gmina Tomice

Szlak zielony
Przebieg (ponadlokalny)
Wadowice – Tomice (Gimnazjum – Urząd Gminy – Kościół – Piekło)  –
Przybradz – Graboszyce – Grodzisko – Laskowa – Palczowice.
Projekt: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie i Gmina Tomice

Szlak czarny
Przebieg (lokalny)
Radocza (Kościół – Osiedle – Radocza Park – Pustki) – Tomice (Podlas – Urząd Gminy – Gimnazjum) –
Witanowice (Most na Skawie) – Woźniki (Kościół) – Zygodowice (Dom Strażaka) – Witanowice (Przy Krzyżu) –
Wyźrał – Zygodowice (Pomnik Lotników Amerykańskich)
.
Projekt: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie i Gmina Tomice

Szlak niebieski
Przebieg (ponadlokalny)
Wadowice – Tomice (Patria – Rzyczki) –
Frydrychowice – Gierałtowice – Głębowice – Osiek – Zasole – Jawiszowice.
Projekt: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie i Gmina Tomice?