Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla turysty / Szlaki turystyczne / Szlaki rowerowe

Szlaki rowerowe

SZLAKI ROWEROWE ZIEMI WADOWICKIEJ

SZLAKI ROWEROWE ZIEMI WADOWICKIEJ

W celu podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Tomice wyznaczono na jej terenie trasy rowerowe. Podróżujących urzekają tu zabytki architektury sakralnej, walory przyrodnicze, piękne krajobrazy i liczne miejsca widokowe. Położenie gminy w dolinie Skawy, pomiędzy malowniczo okalającymi ją, łagodnymi wzgórzami, stawy rybne oraz bliskość Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa i Oświęcimia – to atuty gminy doceniane przez rowerzystów .
Gmina zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z innymi podmiotami, urządza miejscowe odcinki ponadlokalnych tras rowerowych, które prowadzą przez najciekawsze i najbardziej malownicze miejsca.
We współpracy z fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa wyznaczono i jednolicie oznakowano 35 kilometrów przebiegających przez teren gminy Tomice tras rowerowych w ramach projektu oznakowania tras rowerowych na terenach gmin powiatu oświęcimskiego i powiatu wadowickiego; Starostwo Powiatowe w Wadowicach sfinansowało tablicę z mapą tras rowerowych, zlokalizowaną przed Urzędem Gminy w Tomicach oraz kierunkowskazy na trasach przy Urzędzie i pomniku lotników amerykańskich w Zygodowicach; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną oznakowała przebiegający przez gminę Tomice odcinek szlaku łącznikowego Greenway.

 

TRASY ROWEROWE W GMINIE TOMICE:

Szlak Greenway
niebieski szlak łączący dwa międzynarodowe szlaki Greenways:
Bursztynowy Szlak” i „Kraków – Morawy – Wiedeń”.
Przebieg (ponadlokalny)
Stryszów – Klecza Górna – Klecza Dolna – Wadowice –
Tomice (Gimnazjum) – Witanowice (Most na Skawie) – Woźniki (Kościół – Krzyż na Łęgu) –
Grodzisko – Trzebieńczyce – Zator – Podolsze – Podlesie – Las – Oświęcim (Dwory II).
Projekt: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w Polsce i Polska Organizacja Turystyczna.

Greenways – zielone szlaki, to turystyczne trasy dziedzictwa i produkty ekoturystyczne tworzone wzdłuż greenwaysrzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych i naturalnych korytarzy przyrodniczych. Łączą regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy, wspierają rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i rekreacji oraz promują zdrowy styl życia i niezmotoryzowane formy transportu – turystykę rowerową, pieszą, konną, wodną i in. Stwarzają szansę na poprawę jakości życia i środowiska, ożywianie gospodarki lokalnej, promocję lokalnych produktów, wzmacnianie przedsiębiorczości wśród ludzi miejscowych oraz zachowanie unikalnych wartości przyrody, krajobrazu i kultury.
Zobacz: www.greenways.pl

„Bursztynowy Szlak Greenways” kreuje turystyczną trasę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowegoSzlak Bursztynowy
Budapeszt – Bańska Szczawnica – Kraków eksponującą przyrodę, tradycje, lokalną kuchnią, rzemiosło, sztukę oraz imprezy kulturalne i artystyczne odbywające się w najciekawszych zakątkach historycznego traktu handlowego. Ważnym celem Szlaku Bursztynowego jest promocja lokalnej wytwórczości, tradycyjnych zawodów i sposobów gospodarowania, które i dziś stanowić mogą szansę na rozwój gospodarczy i zachowanie wartości przyrodniczo-kulturowych „małych ojczyzn”. Symbolem Szlaku Bursztynowego jest jarzębina. To piękne drzewo jest gatunkiem występującym w regionach, przez które biegnie szlak, a pomarańczowy kolor owoców jarzębiny kojarzy się z bursztynem. W przyszłości będzie to szlak rowerowy prowadzący także z Krakowa do Gdańska.
Zobacz: www.szlakbursztynowy.pl

„Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways” – 700 kilometrów trasy rowerowej eksponuje dziedzictwoKrakowWieden kulturowe, przyrodnicze i historyczne „Europy Środka”. Począwszy od Jury Krakowskiej przez Kotlinę Oświęcimską, Ziemię Pszczyńską, Śląsk Cieszyński i Beskidy, biegnie dolinami Odry i Becvy i przedostaje się na Morawy Południowe, kończąc w winnicach Dolnej Austrii. W przyszłości szlak będzie także najdłuższą aleją drzew w Europie.
Zobacz: www.krakowwieden.pl

Szlak żółty
Przebieg (ponadlokalny)

Kalwaria Zebrzydowska – Zebrzydowice – Stanisław Dolny – Klecza Zarąbki – Klecza Dolna – Roków –
Witanowice (Wieńce – Radwany – Most na Skawie – Nowy Świat – Kościół) – Lgota (Obelisk) –
Wyźrał – Zygodowice (Pomnik Lotników Amerykańskich) – Ryczów – Spytkowice –
Miejsce – Smolice – Palczowice – Zator.
Projekt: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie i Gmina Tomice

Szlak zielony
Przebieg (ponadlokalny)
Wadowice – Tomice (Gimnazjum – Urząd Gminy – Kościół – Piekło)  –
Przybradz – Graboszyce – Grodzisko – Laskowa – Palczowice.
Projekt: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie i Gmina Tomice

Szlak czarny
Przebieg (lokalny)
Radocza (Kościół – Osiedle – Radocza Park – Pustki) – Tomice (Podlas – Urząd Gminy – Gimnazjum) –
Witanowice (Most na Skawie) – Woźniki (Kościół) – Zygodowice (Dom Strażaka) – Witanowice (Przy Krzyżu) –
Wyźrał – Zygodowice (Pomnik Lotników Amerykańskich)
.
Projekt: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie i Gmina Tomice

Szlak niebieski
Przebieg (ponadlokalny)
Wadowice – Tomice (Patria – Rzyczki) –
Frydrychowice – Gierałtowice – Głębowice – Osiek – Zasole – Jawiszowice.
Projekt: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie i Gmina Tomice?