logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla turysty / Multimedia / 1979-2009 „TYCI-TYCI” A jednak wielki !!!

1979-2009 „TYCI-TYCI” A jednak wielki !!!

Dziecięcy Teatrzyk Lalkowy „Tyci-Tyci” został założony w roku 1979 z inicjatywy Pani Teresy Ogiegło. Teatrzyk założono w Woźnikach, a jego siedzibą stał się Klub Prasy i Książki „RUCH”, który również założyła Pani Teresa.
Teatrzyk zadebiutował spektaklem „O Wiewiórce Łupiskórce”, który z wielkim rozmachem zaprezentował na I Międzywojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Teatrów Lalkowych działających pod patronatem P.W.P. i K. „RUCH” w Katowicach oraz na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów w Łodzi (1979 r.).
Sukcesy osiągane przez teatrzyk, stały się zachętą do dalszej pracy twórczej. Dzięki Pani Teresie Ogiegło praca teatrzyku rozwijała się znakomicie. Z pomocą małżonka Pana Stanisława oraz Państwa Józefa i Marii Ogiegło udało się stworzyć elementy scenograficzne, liczne dekoracje, rekwizyty, a przede wszystkim lalki i kostiumy. W plastycznym opracowaniu każdego spektaklu uczestniczyli również młodzi aktorzy, chętnie włączający się nie tylko w grę aktorską, ale także w pracochłonne przygotowania dekoracyjne. Praca ta stanowiła dodatkowy element edukacji w dziedzinie teatru.
W ciągu trzydziestu lat swojej działalności Dziecięcy Teatrzyk Lalkowy „Tyci-Tyci” przygotował ponad 30 premier i wystawił ponad 320 przedstawień. Teatrzyk uczestniczył w licznych przeglądach, konkursach i festiwalach, gdzie zazwyczaj osiągał sukcesy odbierając liczne nagrody i wyróżnienia. Największym uznaniem wśród prezentowanych przedstawień cieszyły się: „Tańcowała nie umiała”, „Kopciuszek”, „O Wiewiórce Łupiskórce”, „Lis Przechera”, „Kogucik i Słoneczki”, „Alineczka i Żołnierz” oraz „swiniopas”.
Teatrzyk „Tyci-Tyci” ze swoimi występami gościł m.in. w Częstochowie, Katowicach, Łodzi, Żywcu, Krakowie, Bielsku-Białej, Żabnie, Oświęcimiu, Zatorze oraz w Wadowicach.
Wiele występów wystawił w gminie Tomice, w której to do dnia dzisiejszego ma swój duży udział w krzewieniu życia kulturalnego, pielęgnowaniu miejscowych tradycji, a w szczególności rozwoju talentów teatralnych wśród najmłodszych mieszkańców gminy Tomice, a zwłaszcza dzieci ze wsi Woźniki.
Przedstawienia tego najdłużej istniejącego teatrzyku na ziemi wadowickiej, dobrze znają dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli, a także pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach.
Mali aktorzy kilkakrotnie gościli też w programach radiowych i telewizyjnych.
W Woźnikach już dawno nie ma klubu „RUCH”, ale zasiane tam w 1979 roku przez Panią Teresę Ogiegło ziarno, troskliwie pielęgnowane, przynosi nadal plon obfity. Dziecięcy Teatrzyk Lalkowy „Tyci-Tyci”, mający teraz swoją siedzibę w salach Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach wraz ze swoją instruktorką pracuje nad kolejnymi inscenizacjami. Ma wokół siebie grono przyjaciół, którzy chętnie włączają się w działalność teatru.
Można by rzec iż, narodziny, sceniczny debiut i artystyczne sukcesy teatrzyku „Tyci-Tyci”, przypominają bajkę o Kopciuszku, który zrobił królewską karierę.