Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Sport / Cennik opłat za korzystanie z obiektów sportowych w gminie Tomice

Cennik opłat za korzystanie z obiektów sportowych w gminie Tomice

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W TOMICACH I SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TOMICE
(ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy Tomice Nr 0050.11.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.)

1. HALA SPORTOWA ORAZ SALE GIMNASTYCZNE:
. a) bilet jednorazowy 200 zł/godz
. b) karnet na minimum 5 wejść 150 zł/godz

……………………………………………………………………………………….

2. HALA WYNAJMOWANA STOWARZYSZENIOM I ORGANIZACJOM SPOŁECZNYM Z SIEDZIBĄ NA TERENIE GMINY TOMICE:
. a) bilet jednorazowy 35 zł/godz
. b) karnet na minimum 5 wejść 1 zł/godz

……………………………………………………………………………………….

3. HALA WYNAJMOWANA STOWARZYSZENIOM UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TOMICE:
. a) bilet jednorazowy 15 zł/godz
. b) karnet na minimum 5 wejść 1 zł/godz