Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Parafie / Parafia Rzymsko-Katolicka w Tomicach

Parafia Rzymsko-Katolicka w Tomicach

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. śśw. Joachima i Anny w Tomicach

Proboszcz Parafii: ks. Aleksander Kasprzyk
Rezydent: ks. kanonik Edward Daleki

ul. Floriańska 50, 34-100 Tomice
tel. (033) 873 – 71 – 88

Oficjalna strona: www.tomice.com/parafia

diecezja: krakowska
dekanat: Wadowice Północ

Odpust parafialny:  ostatnia niedziela lipca
Msze św:
– w tygodniu:
pon. śr. pt. sob. 17.00 (w sezonie letnim – 18.00)
wt. czw. 7.00
– w niedziele: 8.00, 9.30, 11.00, 16.00

Kościół prarafialny pw. śśw. Joachima i Anny

Kaplica pw. św. Jakuba

 

 

Historia parafii i kościoła w Tomicach

Tomice pojawiają się po raz pierwszy w dokumentach w 1379 r. pod nazwą „Thomicz” i „Thomas de Tomicz”. Nic natomiast nie wiadomo o przynależności parafialnej wsi. Dopiero z zapisu zamieszczonego w „Liber Retaxationum – Księdze dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z 1529 r.” wynika, że „Thomicze” należały do parafii w Mucharzu. Świadczy o tym również fakt, że pleban mucharski pobierał dziesięcinę pieniężną od kmieci zamieszkałych w Tomicach, leżących w pobliżu parafii wadowickiej. Niestety przynależność parafialna wsi budzi w tamtym okresie spore niejasności, gdyż już w 1581 r. w rejestrach podatkowych w Wadowicach występuje „fara” tj. kościół parafialny z przynależnymi doń wsiami: Gorzeniem, Jaroszowicami, Zawadą (Zawadką), Rokowem i Thomiczami (Tomicami). Nie ma natomiast żadnej wzmianki, aby tomicka wieś należała do parafii w Mucharzu. Potwierdza to także „Wykaz szlachty osiadłej w Księstwie Zatorskim po roku 1565”. Mimo niezbyt dokładnego opisu w nim zawartego, można doczytać się, iż wśród wyszczególnionych miejscowości „przypisanych” do kościoła wadowickiego należały: Gorzeń, Roków i Tomice.W tym czasie był on pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. Z protokołów wizytacyjnych z 1598 i 1602 roku wynika, że obok kościoła „farnego” w Wadowicach znajdowała się także konsekrowana kaplica pod wezwaniem Świętego Krzyża, która stała wówczas na przedmieściu (suburbano, extra oppidum), po stronie północno-zachodniej Wadowic. Umiejscawia się ją niedaleko potoku Choczenka w rejonie tzw. „Bydlęcego Rynku”, stąd też przypuszczenie że kaplica ta, od 1735 r. prebenda św. Krzyża, była miejscem, w którym również zbierali się mieszkańcy Tomic z uwagi na jej bliskość.
O związku wsi z wadowicką parafią świadczy również m.in. fakt, iż w 1686 r. Stanisław Russocki z Brzezia, dziedzic wsi Tomice zapisał na swych dobrach 40 złp. czynszu rocznie od sumy 650 złp na korzyść, znajdujących się w wadowickiej parafii, prebendy św. Anny (erygowana w 1546 r. w czasach biskupa Samuela Maciejowskiego) i kaplicy św. Antoniego.
Dekretem z dnia 20 grudnia 1780 r., wydanym przez biskupa krakowskiego Kajetana Ignacego Sołtyka, zostały wyodrębnione dwie samodzielne parafie: Woźniki i Wadowice, Wtedy też zakończyła się kumulacja beneficjów proboszczowskich parafii woźnickiej i wadowickiej, a tomicka wieś ostatecznie znalazła się w granicach parafii p.w. Wszystkich Świętych w Wadowicach.
W połowie XIX stulecia ukształtował się ostateczny zarys terytorialny parafii wadowickiej, która decyzją papieża Grzegorza XVI z dnia 8 marca 1836 r. została parafią p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Obejmowała ona wsie: Gorzeń Dolny z Mikołajem, Gorzeń Górny, Roków, Hobot, Zawadkę, Jaroszowice z Gołębiówką, Reczkami i Zaskawiem, Ponikiew, Wadowice z Gotowizną, Miedznem i Zaskawiem Miejskim oraz Tomice z Wilkowiskiem. W latach (1877 – 1880), staraniem proboszcza wadowickiej świątyni ks. Aleksego Bocheńskiego w starej części Tomic powstaje kaplica publiczna p.w. Św. Jakuba, w której do lat 80-tych XX wieku odprawiane były nabożeństwa.

Z uwagi na dynamicznie rosnącą liczbę ludności, w 1986 r. z wadowickiej parafii wyodrębniono samodzielną parafię pod wezwaniem śśw. Joachima i Anny w Tomicach, będącą częścią dekanatu Wadowice – Północ. Dzięki ogromnemu wysiłkowi mieszkańców kościół parafialny, według projektu Tadeusza Wąsika, został wybudowany w latach 1985 – 1988. Tomicką świątynię zlokalizowano w zachodniej części wsi, na tzw. „Osiedlu”. Kościół posiada w pełni nowoczesną i oryginalną sylwetkę o rozłożystej, wejściowej fasadzie, utrzymanej w stylu pseudobarokowym. Do południowej nawy dobudowana jest kwadratowa i przykryta baniastym hełmem wieża. Trzynawowe wnętrze świątyni tj. arkady, okna, chór i tęcza utrzymane jest w liniach falistych. Uroczystość jej poświęcenia odbyła się 11 grudnia 1988 r.
Pierwszym proboszczem parafii został, mianowany w marcu 1986 r., ks. Edward Daleki, który do Tomic przybył rok wcześniej, jako wikariusz parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, z poleceniem zorganizowania parafii i wybudowania kościoła. Od 1 lipca 2018 r. drugim proboszczem został ks. Aleksander Kasprzyk.