Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Parafie / Parafia Rzymsko-Katolicka w Radoczy

Parafia Rzymsko-Katolicka w Radoczy

Proboszcz Parafii:  ks. Janusz Sołtys
Rezydent: ks. Henryk Młynarczyk, R.M.

ul. Jagiellońska 2, 34-100 Radocza
tel. (033) 873 – 96 – 93
fax (033) 873 – 28 – 01

Oficjalna strona Parafii: www.parafiaradocza.pl

diecezja: krakowska
dekanat: Wadowice Północ

Odpust parafialny: 06 sierpnia
Msze św:
– w tygodniu: 7.00, 17.00 (w okresie letnim 19.00)
– w niedziele: 7.30, 10.00, 17.00 (w okresie letnim 18.00)

Z dziejów kościoła i parafii w Radoczy

Pierwsza wzmianka pisemna o Radoczy, założonej pod koniec XIII wieku, pochodzi z roku 1326, kiedy była ona własnością Radwanity Radosza, od którego wzięła nazwę. W owym czasie ok. roku 1340 powierzchnia miejscowości wynosiła 10 km2., zamieszkiwało ją 210 osób. Wieś w latach 1326 – 1564 znajdowała się w granicach księstwa oświęcimskiego i zatorskiego.
Pierwsza wzmianka o parafii Radocza pod wezwaniem (patrocinia) św. Klemensa pochodzi z roku 1350. Pierwszym znanym z imienia proboszczem „Sulco” – XIV w. W wieku XV (ok. 1430 r.) kroniki wspominają o pojawieniu się oddziałów husyckich, które zniszczyły tutejszą świątynię.
W roku 1535 ukończono budowę nowej świątyni drewnianej, konstrukcji zrębowej z wieżą na słup, istniejącą do dzisiaj (po kilkunastu remontach i przebudowach).
W latach 1568 – 1598 za sprawą właściciela Radoczy Jerzego Ajchingera, kościół został zamieniony na zbór kalwiński, a dopiero w 1624 roku Bp Mikołaj Oborski ponownie konsekruje świątynię.
W okresie rozbiorowym w lata 1770 -1804, kościół restaurowany z polecenia pani Justyny Żarnowieckiej, właścicielki ziemskiej Radoczy. Administracyjnie od 1786 roku, parafia radocka należąca do dekanatu zatorskiego przynależy do diecezji tarnowskiej. Papież Pius VI bullą „ln supremabeati Petri Cathedra” z 13 III 1786 r. erygował kanonicznie diecezję tarnowską galicyjskiej diecezji krakowskiej (fakt ten zaistniał w wyniku rozbioru Polski w roku 1772).

 

Zabór austriacki

Dnia 14 kwietnia 1830 r. ks. Wojciech Komorek dziekan wadowicki poświęcił nowy cmentarz., zaś w roku 1831, w wyniku panującej epidemii cholery, we wsi zmarły 3 osoby.
W latach 1865 – 1870 wykonano ołtarz główny, w którym umieszczono obraz Przemienienia Pańskiego malowany według Rafaela, a za nim umieszczony został obraz Matki Boskiej Łaskawej, a w roku 1882 Jędrzej Sikora wykonał do kościoła nową ambonę i sprowadzono relikwiarz papieży męczenników św. Klemensa i Feliksa. W roku 1884 zakupiono do kościoła do bocznego ołtarza, obraz Serca Pana Jezusa i św. Józefa. W 1 niedzielę adwentu 1885 r. o. Czesław Guńka z klasztoru OO. Reformatorów z Kęt poświęcił Drogę Krzyżową.
W dniu 10 XII 1886 r. Komitet parafialny ogłosił budowę nowej murowanej plebanii, którą wykończono w roku 1889. Poświęcił ją w dzień Przemienienia Pańskiego ks. proboszcz z Kleczy Andrzej Bobek. 1 lutego 1891 r. założono w parafii III zakon św. Franciszka. Wybudowano most murowany na gminnej drodze przy ogrodzie plebańskim oraz wymurowano kanał powyżej kościoła. 16 IX 1894 r. ks. Stefan Płaszczyca, dominikanin, założył arcybractwo Różańca św. W Boże Narodzenie tegoż roku otwarto czytelnię za pośrednictwem Towarzystwa Oświaty Ludowej w Krakowie, z której korzystali najpierw parafianie, a później przeniesiono ją do szkoły. W roku 1897 postawiono na kościele sygnaturkę.
W roku 1900 przybył do parafii ks. kanonik Wojciech Konieczny, który kupił ziemię od Kornela Trzeszczkowskiego i jako rezydent i kolator osiadł na stałe w Radoczy.
W roku 1908 ks. proboszcz Władysław Rychlik wraz ze swym ojcem Janem Rychlikiem obywatelem miasta Wadowic, ufundował do kościoła radockiego nowy dzwon. W 1910 roku święcenia kapłańskie we Lwowie otrzymał pierwszy rodak z parafii Radocza, ks. Jan Bałys. W roku 1913 Przystąpiono do gruntownej modernizacji kościoła. Wybudowano nową wieżę.

 

Pierwsza wojna światowa

W 1914 roku rozpoczęła się 1 wojna światowa i na polecenie władzy duchownej precjoza kościelne schowano pod wieżą do grobów i zamurowano. Prawie z każdego domu ze wsi zabrano osoby do służby wojskowej, kobiety i młodzież zmuszono do pracy przy rowach strzelniczych, które ciągnęły się od mostu kolejowego przez cały Widów do Przybradza i Graboszyc. Z Radoczy w 1 wojnie światowej wzięło udział 133 mieszkańców, z których wielu zginęło. W roku 1918 zakupiono dwa nowe dzwony: jeden wagi 120 kg z napisem „Ave Maria”, a drugi wagi 200 kg z napisem „Św. Władysławie módl się za nami”.

 

Okres międzywojenny

W roku 1932 w parafii wznowiono koło Różańca świętego, założono stowarzyszenie młodzieży męskiej i żeńskiej. Ks. proboszcz Władysław Rychlik funduje w 1933 roku krzyż dębowy z wizerunkiem Chrystusa z okazji Jubileuszu Zbawienia i Roku Świętego. Krzyż ten umieszczono przy drodze na polu parafialnym, blisko szkoły i domu gminnego.
16, 17 i 18 lipca 1934 roku rzeka Skawa zalała całą dolną Radoczę, przerywając wały i w dwóch miejscach tor kolejowy. Dzięki pomocy znajomych ks. proboszcza z Gostynia (poznańskie) dla biednych parafian (wagon zboża i dwa wagony ziemniaków). W 1935 roku Powstało w parafii Katolickie Stowarzyszenie Mężów. Odnowiono w ołtarzu głównym obraz Przemienienia Pańskiego.

 

Druga wojna światowa

22 IV 1940 r. wywieziono do Niemiec 21 chłopców i dziewcząt, a 10 VII 1940 r. Niemcy wyrzucili właścicielkę dworu Zofię Banaś z dziećmi. Z rozkazu władz okupacyjnych 1 czerwca 1942 r. zabrano z kościoła 3 dzwony, a 5 sierpnia odbyło się wysiedlenie wsi Radocza. „Bauerzy” zajęli 18 domów.
24 i 25 I 1945 roku toczy się bitwa o wyzwolenie Radoczy. Podczas tej bitwy zostało zabitych 4 mieszkańców Radoczy, 41 Niemców, 19 Rosjan. W latach 1939 -1945 poległo lub zostało zamordowanych 21 osób z Radoczy (kpt. Jan Nidecki zginął w Katyniu).

 

Okres powojenny

W roku 1948 Ks. Antoni Kuchta zakupił dzwon i nadał mu imię św. Antoniego. Dzwon ten poświęcono 31 XII 1948 r., a w 1954 komitet parafialny wybudował dom, tzw. „organistówkę”.
W roku 1959 parafię wizytuje ks. bp Karol Wojtyła i udziela bierzmowania 225 osobom.
W 1969 roku Stanisław Kruczek wykonuje do kościoła drewnianą szopkę.
W roku 1972 wykonano radiofonizację kościoła przez ks. Jana Sikorę proboszcza z Balic.
1 VII 1981 r. rozpoczęto prace nad remontem kościoła (został on prawie wybudowany od nowa), które zakończono w grudniu 1985 r. W dniu 8 XII 1987r. rozpoczęła się w parafii peregrynacja obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.

 

Polska niepodległa

21 1 1993 r. poświęcenie Domu Parafialnego i biblioteki przez ks. inf. Kazimierza Sudera.
9 Xl 1995 r. została ustawiona na skraju ogrodu plebańskiego nowa kapliczka św. Marka, wykonana z dębu i modrzewia. 30 listopada 1997 roku nastąpiło poświęcenie ozdobnego krzyża z różańcem, po czym rozpoczął on wędrówkę po parafii. 10-11 października 1998 roku odbyło się nawiedzenie parafii przez kopię Obrazu Jasnogórskiego z udziałem ks. bpa Kazimierza Nycza.
26 VI 1999 r. kardynał Franciszek Macharski odsłania tablicę nadającą Szkole Rolniczej imię Jana Pawła II.
31 X 1999 r. Kard. Franciszek Macharski konsekruje świątynie Radocką. 31 X 2000r. z udziałem kardynała Franciszka Macharskiego odbyły się uroczystości 650 – lecia istnienia wsi i parafii Radocza.

Żródło: www.radocza.pl