Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

RPO – wymiana starych źródeł ciepła

Informacja Wójta Gminy Tomice z dnia 8 maja 2018 r.

W związku z nierzetelnie wykonanymi ocenami energetycznymi na terenie naszej gminy przez firmę zewnętrzną oraz w uwagi na realny brak możliwości osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego we wnioskach o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Gmina Tomice odstąpiła od zawarcia umów o dofinansowanie projektów.

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski

 

Informacja z dnia 18 sierpnia 2017 r. – Wskazówki dla mieszkańców dotyczące prawidłowego wykonywania ocen energetycznych

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotował wskazówki dla mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć pozyskania dofinansowania w ramach Poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2022 i w związku z tym przeprowadzane są oceny energetyczne ich budynków przez firmę Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawidłowego wykonywania ocen energetycznych oraz możliwości weryfikacji wyników – pobierz (pdf)

Informacje dostępne również pod podanym linkiem: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/wskazowki-dla-mieszkancow-dotyczace-prawidlowego-wykonywania-ocen-energetycznych

Informacja z dnia 13 lipca 2017 r. – Rozpoczęcie oceny energetycznej w budynkach

Urząd Gminy Tomice informuje, że na terenie gminy rozpoczął się proces wykonywania ocen energetycznych w budynkach, których właściciele złożyli w wyznaczonym terminie deklaracje udziału w projekcie wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Oceny energetyczne przeprowadzane będą bezpłatnie przez pracowników firmy Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. z Krakowa wybranej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Koordynatorzy terenowi firmy NDE będą kontaktować się bezpośrednio z mieszkańcami przed planowaną wizytą. Mieszkańcy proszeni są o udostępnienie budynku – w szczególności kotłowni – oraz posiadanej dokumentacji technicznej.

W celu weryfikacji audytorzy posiadać będą identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski, identyfikator firmy NDE oraz upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Tomice. W razie wątpliwości dotyczących tożsamości audytorów wskazany jest kontakt z firmą NDE pod numerem telefonu (12) 345 49 72 lub tel. komórkowy 736 770 150, w celu potwierdzenia danych osoby wykonującej ocenę.

Wszelkie uwagi i dodatkowe pytania należy kierować do Ekodoradcy Urzędu Gminy Tomice, pok. 2, tel. 33 823 35 98  wew. 15, e-mail: eko-doradca@tomice.pl

Zbiorcze upoważnienie, wystawione przez Wójta Gminy Tomice pobierz TUTAJ

Informacje dotyczące audytu energetycznego: http://niezalezni.org.pl/pl/strona/realizacja-projektu-44

 

Informacja z dnia 3 lutego 2017 r. – Ocena energetyczna budynków przesunięta w czasie

Wójt Gminy Tomice informuje, że w związku z brakiem rozstrzygnięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego postępowania na wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza” przesunięciu w czasie ulega wykonanie ocen energetycznych budynków zgłoszonych do dofinansowania wymiany źródła ciepła w budynku.

Nie jest znany termin rozstrzygnięcia ww. postępowania. W momencie uzyskania przez tut. Urząd danych dotyczących tego terminu, stosowna informacja na ten temat zostanie podana w niniejszej zakładce.

Jednocześnie informuję, że złożone w przedmiotowej sprawie deklaracje zachowują ważność.

Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich w Małopolsce – tel.: 12 61 60 626, e-mail: fem@umwm.pl w godzinach: pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00 oraz Urzędzie Gminy Tomice-  tel.: 33 823 35 98 wew. 15, e-mail: eko-doradca@tomice.pl w godzinach pracy Urzędu.

Informacja w sprawie przedłużenia terminu składania deklaracji dotyczących wymiany starych źródeł ogrzewania z dnia 13 grudnia 2016 r.

W związku z ogłoszeniem z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie możliwości pozyskania przez mieszkańców Gminy Tomice dofinansowania do wymiany starych źródeł ogrzewania, Wójt Gminy Tomice informuje o przedłużeniu terminu naboru deklaracji udziału w projekcie wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu. Deklaracje można składać do dnia 30 grudnia 2016 r.

Gmina Tomice przewiduje dla mieszkańców dofinansowanie na :

  • wymianę pieców/ kotłów na paliwo stałe –na ekologiczne kotły na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu- 100 szt. kotłów
  • wymianę pieców/ kotłów na paliwo stałe – na ekologiczne kotły gazowe- 50 szt. kotłów.

Lista nowych kotłów na paliwo stałe spełniających powyższe wymogi prowadzona jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i dostępna na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/kotly/.

Ankiety dostępne <TUTAJ> oraz w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 2.

 

Informacja w sprawie możliwości pozyskania przez mieszkańców Gminy Tomice dofinansowania do wymiany starych źródeł ogrzewania z dnia 21 listopada 2016 r.

W zawiązku z przygotowaniem wniosku przez Gminę Tomice o dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Wójt Gminy Tomice informuję, że prowadzony jest nabór deklaracji udziału w projekcie wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu. Podjęcie przez Gminę działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

O dotację z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary kocioł węglowy i zastąpić go ekologicznym kotłem węglowym lub kotłem gazowym.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę kotłów jest termomodernizacja budynku. Wsparcie będzie uwarunkowane od oceny energetycznej budynku – audyt finansowany będzie przez województwo małopolskie. Jeżeli z audytu wniknie konieczność wykonania termomodernizacji właściciel budynku będzie zobowiązany do jej wykonania. Audyt jest po to, by właściciel nieruchomości mógł ocenić opłacalność inwestycji. Audytor poinformuje dokładnie jakie warunki musi spełnić kocioł i wskaże jego moc. Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nie będą ponosić w związku z oceną energetyczną żadnych dodatkowych kosztów.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł na każdy kilowat (kW) obliczonej mocy nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 8 tys. zł oraz 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji, ale nie więcej niż 6 tys. zł.

Dotacje na wymianę starych kotłów są dostępne tylko za pośrednictwem gminy. Dla sporządzenia wniosku przez Gminę konieczne jest by mieszkańcy zadeklarowali wymianę kotła i udział w projekcie. Załączona deklaracja pozwoli na kontakt z Państwem i ewentualne ujęcie Państwa budynku do dofinansowania. Wniosek przez Gminę musi być złożony po ogłoszeniu konkursu (połowa grudnia 2016 r), audytorzy wybrani przez województwo wkrótce rozpoczną prace w gminach, dlatego prosimy o pilne składanie ankiet oraz o przekazanie informacji innym mieszkańcom. Ponadto na podstawie złożonych ankiet sporządzona zostanie lista osób, których budynki w pierwszej kolejność poddane zostaną ocenie energetycznej, stanowiącej podstawę przyznania dofinansowania.
Wypełnione ankiety przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od 22.11.2016 r. do 12.12.2016 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Tomice pok. nr 2.

W przypadku dużego zainteresowania wymianą kotłów będzie decydować kolejność zgłoszonych ankiet ( data wpływu do Urzędu Gminy Tomice).

Ankiety dostępne <TUTAJ> oraz w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 2.