Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Tomice / PONE dla gminy Tomice / Projekt uchwały w sprawie przyjęcia PONEmisji dla Gminy Tomice zgłoszony do UOKiK i Ministra Rolnictwa