Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Natura 2000 / Dokładne granice obszaru Natura 2000 w gminie Tomice

Dokładne granice obszaru Natura 2000 w gminie Tomice

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępniła na stronie www.geoportal.gov.pl granice obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody z terenu całej Polski. Na ww. stronie możliwe jest szczegółowe określenie m.in. położenia konkretnych działek ewidencyjnych w miejscowości Tomice, Radocza, Witanowice i Woźniki na tle obszaru Dolina Dolnej Skawy.

Aby móc skorzystać z możliwości wyświetlenia granic obszaru Natura 2000 na terenie gminy Tomice na tej stronie, należy kolejno:

1. Otworzyć stronę „MAPY” w Geoportalu, znajdującą się pod adresem: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
2. Po otwarciu mapy wybrać opcję „Zdefiniuj źródło danych” (za pomocą 12-tej ikony od lewej, znajdującej się na niebieskim pasku nad mapą).
3. Następnie należy zaznaczyć napis „WMS”.
4. W pasku „URL” wpisać adres: http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms?
5. Na zakończenie należy potwierdzić procedurę przyciskiem „Rejestruj”.

W efekcie na mapie Polski pojawią się: siedliskowe obszary Natura 2000 (kolor czerwony), ptasie obszary Natura 2000 (kolor niebieski), parki narodowe (kolor ciemnozielony) oraz rezerwaty przyrody (kolor jasnozielony). Przy odpowiednim powiększeniu pod wyświetlonymi obszarami chronionymi pojawi się samoczynnie ewidencja gruntów (granice i numery działek) na podkładzie zdjęć lotniczych, co w przypadku Doliny Dolnej Skawy umożliwi jednoznaczne określenie położenia danej działki w stosunku do tego obszaru Natura 2000.