Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Natura 2000

747 ha terenów należący do Gminy Tomice zostało objętych wyznaczonym przez Ministra Środowiska obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą: „DOLINA DOLNEJ SKAWY”.

Obszar Doliny Dolnej Skawy obejmuje 7081,7 ha, a w jego skład wchodzą ponadto:
Wadowice (gm. miejska) – 95,4 ha, Wadowice (gm. wiejska) – 4,1 ha, Alwernia – 217,3 ha, Oświęcim (gm. wiejska) – 248,1 ha, Zator (gm. miejska) – 393,8 ha, Zator (gm. wiejska) – 2541,0 ha, Spytkowice – 517,2 ha, Przeciszów – 744,2 ha, Babice – 807,6 ha i Wieprz 766,0 ha.

plikZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005

mapa "Doliny Dolnej Skawy"   mapa „Doliny Dolnej Skawy”

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

Natura 200 z lotu ptaka (foto)

dds_www10Strona www – Zapraszamy