Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Gospodarka odpadami / Gospodarka odpadami – informacje

Gospodarka odpadami – informacje

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Tomice w 2017r.:

KOMWAD Sp. zo.o. z siedzibą w Wadowicach
Nadbrzeżna 58
34-100 Wadowice

Umowa zawarta została na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2014