Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

INFORMACJA WÓJTA GMINY TOMICE W SPRAWIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

Wójt Gminy Tomice wraz z Firmą KOMWAD- wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice informuje, że od lutego 2017 roku będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w miejscowości Radocza, ul. Stawowa. PSZOK będzie czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 8.00- 13.00.

Mieszkańcy z terenu Gminy Tomice po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości i dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za poprzedni kwartał będą mogli oddawać następujące rodzaje odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:
– papier, – szkło, – tworzywa sztuczne, meble i odpady wielomateriałowe, – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, – meble i inne odpady wielkogabarytowe, – przeterminowane leki, – chemikalia, – zużyte baterie i akumulatory, – zużyte opony, – odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg/ jedną nieruchomość na rok, – odpady zielone w okresie od maja do listopada w ilości do 5 worków o pojemności 120 litrów/ jedną nieruchomość na miesiąc.

Jednocześnie informujemy, że odpady powyżej ustalonego limitu są dodatkowo płatne (przy oddaniu odpadu), a ich ceny wynoszą odpowiednio:
– odpady budowlane i rozbiórkowe 360,00 zł./ 1 t- luzem lub 18,00 zł./ worek 120 l. tj. ok. 50 kg.,
– odpady zielone- 15,00 zł./worek 120 l.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY TOMICE W SPRAWIE ULGI NA ŚMIECI Z DNIA 15 LUTEGO 2017 R.

W dniu 14 lutego 2017r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zostały ogłoszone dwa ważne akty normatywne: uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Pierwsza z nich wprowadza zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Wynosi ono 50% opłaty na każde dziecko w rodzinie, które posiada Kartę Dużej Rodziny. Dziecko musi być wykazane w nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a odpady muszą być zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Deklaracje będzie można składać od 1 marca 2017 r. Zwolnienie będzie obowiązywać od miesiąca, w którym została ona złożona.

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (do pobrania)

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH – 2017 R.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2017 ROKU – do pobrana (format .pdf)

MiejscowośćRodzaj odpaduIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
TOMICE
Rejon A
– ul: Rzyczki, Nad Potokiem, Źródlana, Patria, Brzozowa, Floriańska, Wrzosowa, Jaśminowa, Azaliowa, Kwiatowa, Krokusowa, Makowa, Irysowa, Różana, Kalinowa, Karpacka, Górna, Podgórska, Beskidzka, Kościelna, Spokojna, Pogodna, Łagodna, Cicha, Słoneczna, Widokowa, Dębowa, Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Wspólna, Akacjowa, Lipowa, Jaworowa, Czarny Las, Leśna, Gajowa,
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne161320182219172118161311
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
161320182219172118161311
Popiół – worki966385374264
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne
(odbiór letni)
----85374---
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
---------9--
TOMICE
Rejon B
- ul: Wadowicka, Wojska Polskiego, Wiśniowa, Morelowa, Ogrodowa, Radosna, Strażacka, Długa, Św. Jakuba, Sąsiedzka, Spacerowa, Osiedlowa, Starowiejska, Wesoła, Miła, Podlesie, Polna, Dworska, Sadowa, Podstawie, Pańska, Łęg, Krakowska, Wodna, Stawowa.
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne171421192320182219171412
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
171421192320182219171412
Popiół - worki1077496485375
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne
(odbiór letni)
----96485---
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
---------10--
RADOCZAZmieszane (niesegregowane) odpady komunalne232027242926242825232018
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
232027242926242825232018
Popiół - worki118851512101611486
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne
(odbiór letni)
----1512101611---
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
---------11--
WITANOWICE
LGOTA
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne242128253027252926242119
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
242128253027252926242119
Popiół - worki129961613111712597
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne
(odbiór letni)
----1613111712---
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
---------12--
WOŹNIKI
ZYGODOWICE
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne252229263128263027252220
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
252229263128263027252220
Popiół - worki131010717141218136108
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne
(odbiór letni)
----1714121813---
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
---------13--

INFORMACJA WÓJTA GMINY TOMICE DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEJ SEGREGACJI POPIOŁU Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

Wójt Gminy Tomice oraz spółka KOMWAD – wykonawca usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości informuje, że od miesiąca sierpnia 2016 r. w ramach miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się OBOWIĄZKOWĄ segregację popiołu z palenisk domowych. Popiół należy pakować w worki koloru szarego (nieodpłatne).

Podczas odbioru obowiązywać będzie zasada worek za worek. Worki można pobrać w siedzibie firmy KOMWAD, w Urzędzie Gminy oraz u sołtysów.

Jednocześnie informuje się, że w miesiącu sierpniu i wrześniu 2016 r. odpady zmieszane gromadzone w czarnych workach lub pojemnikach będą odbierane dwa razy na miesiąc w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski

plik

Uchwała – Regulamin czystości i porządku w Gminie Tomice
Uchwała – Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała – Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY TOMICE

L.p.Nazwa przedsiębiorcyAdresKontaktTermin obowiązywania decyzji
1.Gminny Zakład KomunalnyTomice, ul. Wadowicka 49tel. 33 823-42-80
tel. 506-489-082
-----
2.UNIMARK Sp. z o.o.Wadowice, ul. Niwy 38tel. 33 823-42-89do 19 listopada 2021 r.
3.Kółko Rolnicze w RadoczyRadocza, ul. Piastowska 35tel. 33 873-96-77do 15 lipca 2023 r.
4.Z.H.U.T. KAMA-BIS
Wojciech Wiercimak
Wadowice, ul. Karmelicka 55tel. 602-486-571do 24 czerwca 2025 r
5.WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
Zabrze, ul. Szybowa 2tel. 32 278-45-31
fax. 32 376-07-77
do 9 lutego 2026 r.
6.KOMWAD Sp. z o.o.Wadowice, ul. Nadbrzeżna 58tel. 33 873-21-44do 20 lipca 2026 r.