Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Informacja Wójta Gminy Tomice z dnia 5 lutego 2018 r. dotycząca PSZOK-u

Wójt Gminy Tomice wraz z Firmą EMPOL- wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice informuje, że na terenie Gminy Tomice funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w miejscowości Radocza, ul. Stawowa. PSZOK będzie czynny w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w godzinach 8.00- 13.00.

Mieszkańcy z terenu Gminy Tomice po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości i dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za poprzedni kwartał będą mogli oddawać następujące rodzaje odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:
– papier,
– szkło,
– metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– przeterminowane leki,
– chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyte opony 5 sztuk/ nieruchomość/rok
– odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg/ jedną nieruchomość/ rok,
– odpady zielone (rozumie się przez to odpady roślinne powstające w wyniku pielęgnacji ogrodów przydomowych i terenów zielonych, m.in. skoszoną trawę, liście, rozdrobnione gałęzie) w okresie od maja do listopada w ilości do 5 worków o pojemności 120 litrów/ jedną nieruchomość/ miesiąc, w miesiącach od maja do listopada .

Jednocześnie informujemy, że odpady powyżej ustalonego limitu są dodatkowo płatne (przy oddaniu odpadu).

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski

 

plik

Uchwała – Regulamin czystości i porządku w Gminie Tomice (od 1 stycznia 2018 r.)
Uchwała – Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 1 stycznia 2018 r.)

Uchwała – Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH – 2018 R.

plik

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (Tomice rejon A, Tomice rejon B) – do pobrania .pdf

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (Radocza, Witanowice/Lgota, Woźniki/Zygodowice) – do pobrania .pdf

MiejscowośćRodzaj odpaduIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
TOMICE
Rejon A
– ul: Rzyczki, Nad Potokiem, Źródlana, Patria, Brzozowa, Floriańska, Wrzosowa, Jaśminowa, Azaliowa, Kwiatowa, Krokusowa, Makowa, Irysowa, Różana, Kalinowa, Karpacka, Górna, Podgórska, Beskidzka, Kościelna, Spokojna, Pogodna, Łagodna, Cicha, Słoneczna, Widokowa, Dębowa, Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Wspólna, Akacjowa, Lipowa, Jaworowa, Czarny Las, Leśna, Gajowa,
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne221919162118162017151917
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
221919162118162017151917
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści221919162118162017151917
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści
(odbiór letni)
----74263---
Popiół151212974263153
Meble i inne odpady wielkogabarytowe bez elektrośmieci, opon--------11---
TOMICE
Rejon B
- ul: Wadowicka, Wojska Polskiego, Wiśniowa, Morelowa, Ogrodowa, Radosna, Strażacka, Długa, Św. Jakuba, Sąsiedzka, Spacerowa, Osiedlowa, Starowiejska, Wesoła, Miła, Podlesie, Polna, Dworska, Sadowa, Podstawie, Pańska, Łęg, Krakowska, Wodna, Stawowa.
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne232020172219172118162018
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
232020172219172118162018
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści232020172219172118162018
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści
(odbiór letni)
----85374---
Popiół1613131085374264
Meble i inne odpady wielkogabarytowe bez elektrośmieci, opon--------12---
RADOCZAZmieszane (niesegregowane) odpady komunalne242121182320182219172119
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
242121182320182219172119
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści242121182320182219172119
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści
(odbiór letni)
----96485---
Popiół1714141196485375
Meble i inne odpady wielkogabarytowe bez elektrośmieci, opon--------13---
WITANOWICE
LGOTA
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne302727242926242825232720
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
302727242926242825232720
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści302727242926242825232720
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści
(odbiór letni)
----107596---
Popiół18151512107596486
Meble i inne odpady wielkogabarytowe bez elektrośmieci, opon---------9--
WOŹNIKI
ZYGODOWICE
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne312828253027252926242821
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
312828253027252926242821
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści312828253027252926242821
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści
(odbiór letni)
----1186107---
Popiół191616131186107597
Meble i inne odpady wielkogabarytowe bez elektrośmieci, opon---------10--
Dni odbioru odpadów w PSZOKgodz. od 8.00 do 13.00272431281216141115131029
Dni odbioru odpadów w PSZOKgodz. od 8.00 do 13.00----26302825292724-

plik Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – Gmina Tomice
(do pobrania w formacie .pdf)

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY TOMICE

L.p.Nazwa przedsiębiorcyAdresKontaktTermin obowiązywania decyzji
1.Gminny Zakład KomunalnyTomice, ul. Wadowicka 49tel. 33 823-42-80
tel. 506-489-082
-----
2.UNIMARK Sp. z o.o.Wadowice, ul. Niwy 38tel. 33 823-42-89do 19 listopada 2021 r.
3.Kółko Rolnicze w RadoczyRadocza, ul. Piastowska 35tel. 33 873-96-77do 15 lipca 2023 r.
4.Z.H.U.T. KAMA-BIS
Wojciech Wiercimak
Wadowice, ul. Karmelicka 55tel. 602-486-571do 24 czerwca 2025 r
5.WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
Zabrze, ul. Szybowa 2tel. 32 278-45-31
fax. 32 376-07-77
do 9 lutego 2026 r.
6.KOMWAD Sp. z o.o.Wadowice, ul. Nadbrzeżna 58tel. 33 873-21-44do 20 lipca 2026 r.
7.DREWMER Grzegorz MeresWadowice, os. Pod Skarpą 23/56tel. 692-932-447do 21 marca 2027 r.
8.KIS-TRANS-EKO Wywóz nieczystości płynnych Krzysztof WiercimakWadowice. ul. Karmelicka 55tel. 880-708-484do 9 stycznia 2028 r.