Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Zaproszenie na spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze”

Zaproszenie na spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze”

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek), w godz. 12:00- 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w sali nr 11.

Powyższe spotkanie będzie poprowadzone w formie ogólnego zebrania informacyjnego dla wszystkich uczestników w godz. 12:00 – 14:00 .

Następnie prowadzone będą indywidualne konsultacje dla zainteresowanych w/w programem osób, na które petenci będą przyjmowali według kolejności.

Szczegółowe informacje na temat w/w programu dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

link: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Zaproszenie na spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze”