Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Zaproszenie na konsultacje z Doradcą Energetycznym WFOŚiGW

Zaproszenie na konsultacje z Doradcą Energetycznym WFOŚiGW

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącej realizacji na terenie powiatu wadowickiego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, raz w miesiącu odbywać się będą konsultacje dla zainteresowanych ww. programem mieszkańców powiatu wadowickiego.

Konsultacje prowadzone będą przez Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) w godz. 11:30 – 16:30  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy  ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, sala 011 – parter.