Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Dotychczasowe rozwiązania zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące poprawie jakości powietrza.

Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiegoW związku z tym Zarząd Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych i wyrażenia opinii dotyczących planowanych zmian.

Spotkania konsultacyjne mają otwarty charakter, może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec Małopolski.

Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego