Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Wyniki konkursu plastycznego „Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”

Wyniki konkursu plastycznego „Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”

120 prac w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII-VIII, wpłynęło na zorganizowany przez Urząd Gminy Tomice oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa konkurs plastyczny „„Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”.

Głównymi celami konkursu były:
– edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza,
– wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze,
– zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt,
– popularyzowanie wiedzy wśród uczniów oraz mieszkańców Gminy Tomice dotyczącej przyczyn powstawania zjawiska smogu, sposobów ograniczania niskiej emisji, przeciwdziałania spalaniu śmieci, prawidłowej segregacji odpadów,
– kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych,
– kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

W dniu 14 listopada komisja konkursowa w składzie: Mira Sabatowicz, Zbigniew Ziob, Aneta Homel, Aneta Skrzyńska i Urszula Cimoch, w każdej z kategorii przyznała nagrody oraz wyróżnienia.

Kategoria a: Klasy I-III
I miejsce – Weronika Dubel (Szkoła Podstawowa w Wożnikach)
I miejsce – Antonina Sagan (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach)
II miejsce – Anna Stanek (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach)
II miejsce – Eliza Porębska (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
III miejsce – Anna Chudy (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
III miejsce – Miłosz Gałgan (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach)
wyróżnienie – Oliwia Harmatys (Szkoła Podstawowa w Radoczy)
wyróżnienie – Milena Strózik (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach)
wyróżnienie – Julian Tłomak (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach)
wyróżnienie – Karol Szydłowski (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach)
wyróżnienie – Oliwia Zybek (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach)
wyróżnienie – Nikola Burliga (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
wyróżnienie – Monika Hereda (Szkoła Podstawowa w Radoczy)
wyróżnienie – Nina Grabowska (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
wyróżnienie – Wiktoria Bilińska (Szkoła podstawowa w Radoczy)

Kategoria b: Klasy IV-VI
I miejsce – Karolina Marek (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach)
I miejsce – Antonina Wołek (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
II miejsce – Natalia Putek (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach)
II miejsce – Wiktoria Mostowik (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach)
III miejsce – Karolina Kwarciak (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach)
wyróżnienie – Lena Wilk (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach)
wyróżnienie – Tobiasz Hardek (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
wyróżnienie – Filip Wiktor (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
wyróżnienie – Bartosz Gurdek (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach)

Kategoria c:  klasy VII-VIII
I miejsce – Mateusz Tyl (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach)
II miejsce – Jakub Kwarciak (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach)
III miejsce – Joanna Odrzywolska (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach)
wyróżnienie – Weronika Sajdak (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach)
wyróżnienie – Piotr Mrowiec (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach)

Wybrane prace konkursowe (plakaty) zawisną na tablicach ogłoszeń w 6 sołectwach oraz w szkołach na terenie Gminy Tomice.

Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza oraz realizacji przez Gminę Tomice projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze/ Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

Wyniki konkursu plastycznego „Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz.16:00 w Ośrodku Kultury w Tomicach. Laureaci konkursu w nagrodę wezmą udział w warsztatach ekologicznych „Anioły świąteczne z recyklingu” które odbędą się zaraz po rozdaniu nagród i będą trwać do godziny 17:30.