Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Termomodernizacja

Termomodernizacja jest to poprawienie cech technicznych budynku prowadzi do zmniejszenia ilości energii cieplnej zużywanej w budynku – jej celem i główną korzyścią jest ograniczenie kosztów ogrzewania.

Czy wiesz, że:

 • Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą) spowoduje zmniejszenie zużycia ciepła o 15-25%.
 • Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania zaoszczędzi 10-15% ciepła.
 • Wprowadzenie automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych powoduje 5-15% oszczędności.
 • Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. zaoszczędzi 10-15% zużycia ciepła.
 • Montaż instalacji solarnej może zmniejszyć koszt przygotowania ciepłej wody nawet o 50%.

Zużycie energii w gospodarstwie domowym przedstawia się następująco:

 • 71% ogrzewanie,
 • 15 % podgrzewanie wody,
 • 7% przygotowanie posiłków,
 • 5% urządzenia elektryczne,
 • 2% oświetlenie.

Straty ciepła w budynku jednorodzinnym:

Termomodernizacja

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR (link: https://www.wfos.krakow.pl/jawor)

Korzyści z przedsięwzięć termomodernizacyjnych

 • korzyści ekonomiczne – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii
 • wzrost wartości rynkowej nieruchomości
 • poprawa wyglądu budynku – odświeżona, estetyczna elewacja
 • korzyści zdrowotne – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego (ciepło, zmniejszenie wilgotności, pleśni), większy komfort użytkowania budynku
 • korzyści ekologiczne – spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, uniknięcie kosztów zewnętrznych spowodowanych zmianami klimatu
 • korzyści gospodarcze (makroekonomiczne) – zmniejszenie energochłonności gospodarki, poprawa konkurencyjności gospodarki, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienie od importu surowców energetycznych