Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / System informowania o stężeniu PM10

System informowania o stężeniu PM10

Od wtorku (14.11) w Placówkach Oświatowych Gminy Tomice oraz w Urzędzie Gminy Tomice rozpoczęła się kolejna akcja informowania mieszkańców Gminy o stanie jakości powietrza.

Tablice informacyjne zostały zamontowane w placówkach w marcu bieżącego roku. Ich głównym celem jest informowanie mieszkańców o stanie jakości powietrza i czynnościach, jakie należy podejmować w przypadku pojawiających się przekroczeń normy stężeń pyłu zawieszonego PM10. Informacje o stanie jakości powietrza są przekazywane do wszystkich szkół codziennie o godzinie 8.00.

Przekazywane dane pochodzą z UM Wadowice link:

http://wadowice.kas.dacsystem.pl/prezentacja/

System informowania o stężeniu PM10