Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Pomiary jakości powietrza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach

Pomiary jakości powietrza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach

W ramach realizacji przez Gminę Tomice projektu LIFE oraz współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym, wzorem lat ubiegłych, wczoraj (05.12), na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ulicy Dworskiej 9A rozpoczęły się pomiary stężeń pyłów zawieszonych PM10.

W tym roku pomiary polegają na zainstalowaniu dwóch pyłomierzy i czujnika CO2. Jeden z pyłomierzy będzie dokonywał pomiaru na zewnątrz szkoły. Drugi w jednej z sal lekcyjnych. Dodatkowo w sali zamontowano 3 czujniki CO2. Czujnik będzie wykorzystywany do dalszej interpretacji wyników pomiaru. Dane z pyłomierzy będą dostępne online na stronie Urzędu Gminy Tomice, ZSP Tomice oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego. Dane z czujnika CO2 będą logowane i użyte do późniejszego opracowania naukowego.

Pomiary jakości powietrza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach