Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Pokaz ekologicznych kotłów w Gminie Tomice

Pokaz ekologicznych kotłów w Gminie Tomice

W niedziele na parkingu przy Urzędzie Gminy Tomice odbył się pokaz kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania ekoprojektu, w zakresie efektywności energetycznej i norm emisji. Swoje kotły zaprezentowali producenci i instalatorzy: MCE, Krzaczek, PROTECH, STALMARK, KOBE. Pokaz tych nowoczesnych i przede wszystkim ekologicznych urządzeń przyciągnął zarówno zwolenników znanego ekogroszku jak i coraz popularniejszej biomasy, gdyż to właśnie tego typu kotły będą możliwe do zakupienia przez mieszkańców w ramach realizowanych programów wymiany pieców w Małopolsce.
Warto też wiedzieć, że 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie uchwała antysmogowa dla Małopolski.

Ogranicza ona powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń.
• od 1 lipca 2017 mogą być instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m³)

Wyznacza długie okresy przejściowe
• Do końca 2022 roku (6 lat) – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.
• Do końca 2026 roku (10 lat) – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4)
• Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo

Wprowadza wymagania dla jakości paliw
• od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych
• zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony)

Wprowadza obowiązki dla właścicieli kominków
• od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu,
• od 2023 r. istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr)

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Pokaz ekologicznych kotłów w Gminie TomicePokaz ekologicznych kotłów w Gminie Tomice