Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Konsultacje dotyczące dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Konsultacje dotyczące dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Urząd Gminy Tomice informuje, że w dniu 23 lipca 2019 r. (tj. wtorek) w godz. 14:00 – 17:00 w Sali konferencyjnej (pok. nr 3) UG odbędą się kolejne bezpłatne konsultacje z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”, m.in. na wymianę starych pieców i termomodernizację budynków.

Dyżur konsultacyjny prowadzić będzie Doradca Energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pani Katarzyna Bryzek. Podczas indywidualnej rozmowy udzieli informacji:
– jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie.
– jak obliczyć wysokość dotacji dla konkretnego budynku.
– jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację.
– jakie dokumenty są niezbędne do podpisania umowy dotacji oraz rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat w/w programu dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
link: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/strona-glowna-programu

 

Konsultacje dotyczące dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Konsultacje dotyczące dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Konsultacje dotyczące dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Konsultacje dotyczące dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”