Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Jakość powietrza w gminie Tomice

Jakość powietrza w gminie Tomice

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice

Od 7 lutego 2018 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Gminy Tomice w miejscowości Woźniki przeprowadzony będzie pomiar jakości powietrza. Pomiary dotyczyć będą stężeń pyłów zawieszonych PM10, a ich wyniki mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza. Zachęcamy do bieżącej obserwacji wskazań jakości.

Aktualizacja: 9.03.2018 r. – pomiary w Gminie Tomice zostały zakończone. Poniżej dane z okresu ich przeprowadzania.

 

Pyły zawieszone PM10

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc. Mogą stanowić poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła
i krtanią. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci
i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.
Ich głównym źródłem są m.in. stare piece na węgiel i drewno. Pyły są emitowane również przez samochody, szczególnie pojazdy z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych (DPF).

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Pył zawieszony – porównanie wielkości Jakość powietrza w gminie TomiceDopuszczalne poziomy stężeń dla pyłu PM10

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, dopuszczalny dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m3.

Jakość powietrza w gminie Tomice