Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku). Obowiązuje również zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Wymagania uchwały antysmogowej dla Małopolski nie ograniczają się wyłącznie do osób fizycznych,  obowiązują wszystkich na obszarze województwa, również przedsiębiorców prowadzących działalność  rolniczą (właściciele kurników, tuneli foliowych, szklarni, suszarni), lokali usługowych, czy zakładów przemysłowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej:

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/.

Pismo Wicemarszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-V.7013.4.19.2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. (POBIERZ)

Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej