Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Green Week – Zielony Tydzień w Gminie Tomice

Green Week – Zielony Tydzień w Gminie Tomice

W związku z obchodami Zielonego Tygodnia w ramach realizacji projekt LIFE pn.: “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, w dniach od 21 do 24 maja b.r. Ekodoradca Gminy Tomice odwiedził szkoły na terenie gminy tj. Zespół Szkolno-Przedszkolnych w Witanowicach, Szkołę Podstawową w Woźnikach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach. Tematem spotkań było zanieczyszczenie powietrza, przyczyny powstawania smogu i metody walki z nim.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a także bardzo chętnie odpowiadali na pytania związane ze smogiem.


Foto: Ekodoradca w SP Woźniki

Green Week – Zielony Tydzień w Gminie Tomice