Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Czyste powietrze w Gminie Tomice

Czyste powietrze w Gminie Tomice

We czwartek (09.03) od spotkania z uczniami w Zespole Szklono-Przedszkolnym w Tomicach (klasy I-VI) rozpoczęła się akcja edukacyjna na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie przez Ekodoradcę Gminy Tomice w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.

Uczniowie podczas lekcji wysłuchali informacji o powietrzu, o jego zanieczyszczeniu oraz sposobach, dzięki którym można poprawić jego jakość. Przedstawione zostały również informacje i wskazówki jak dbać o czyste powietrze na co dzień. Uczniowie byli bardzo aktywni i zaangażowani. Udzielali mądrych, dojrzałych odpowiedzi co świadczy jak duża świadomość na ten temat jest wśród dzieci.

Uczniowie przygotowali również przedstawienie na temat jak i dlaczego segregować śmieci. Pojemniki na śmieci nie bez przyczyny różnią się kolorami – każdy z nich przypisany jest do innych odpadów. Podpowiadali, jak segregować śmieci i do jakich pojemników je wyrzucać.

Zajęcia edukacyjne przeprowadzone zostaną w najbliższym czasie również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach (13 marca), Szkole Podstawowej w Woźnikach (14 marca), Szkole Podstawowej w Radoczy (21 marca).

Czyste powietrze w Gminie Tomice