Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Badania kamerą termowizyjną dostępne dla mieszkańców Gminy Tomice

Badania kamerą termowizyjną dostępne dla mieszkańców Gminy Tomice

Uząd Gminy Tomice informuje, że od dnia 17.01 do 27.01.2018 r. przeprowadzane będą przez Ekodoradcę nieodpłatne badania budynków mieszkalnych kamerą termowizyjną w celu wskazania skuteczności termomodernizacji budynków.

Termowizja to metoda badawcza, pozwalająca na zdalną i bezdotykową ocenę rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Moc promieniowania badanego obiektu zależy od jego temperatury, dlatego miejsca cieplejsze na obrazie widzialnym są jaśniejsze. Miejsca cieplejsze na powierzchni zewnętrznej budynku odpowiadają gorzej izolowanym obszarom przegrody, a niska temperatura powierzchni może świadczy  o dobrych właściwościach izolacyjnych przegrody.

Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki cieplne
i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepła. Dzięki temu pozwalają na precyzyjną
i kompleksową ocenę stanu izolacji termicznej budynku i stopień jej zawilgocenia.

Pomiary kamerą termowizyjna uzależnione są od warunków atmosferycznych. Duże nasłonecznie oraz wysoka temperatura uniemożliwia wykonanie poprawnego pomiaru dlatego najlepiej jest wykonać je przy pełnym zachmurzeniu, rano lub wieczorem. Różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz budynku a temperaturą zewnętrzną musi wynosić minimum 10oC.

Mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do akcji zapraszamy do Urzędu Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, pok. nr 2, tel. 33 823 35 98 wew. 15. w celu ustalenia terminu pomiaru kamerą termowizyjną. Liczba zapisów jest ograniczona.

W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych  badania mogą zostać odwołane.

Badania kamerą termowizyjną będą wykonywane  w  ramach  realizacji projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Badania kamerą termowizyjną dostępne dla mieszkańców Gminy Tomice