Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Apel do mieszkańców

Apel do mieszkańcówDrodzy Mieszkańcy! W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym apeluję do mieszkańców Gminy Tomice o nie spalanie śmieci w piecach domowych i kominkach.

Musimy być świadomi, że spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje np. dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, które są rakotwórcze a także tlenek węgla, tlenek azotu, które uszkadzają płuca.

Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

Ponadto palenie śmieci w piecu, niszczy przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną pożaru budynku.

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – ZWŁASZCZA GDY CHODZI O ZDROWIE I ŻYCIE !

DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI !

NIE PALMY ŚMIECI !!!

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski