Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / 14 listopada – Dzień Czystego Powietrza

14 listopada – Dzień Czystego Powietrza

Już jutro (14.11) po raz 13 obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza. Fundacja Ekologiczna ARKA była pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która zaczęła prowadzić edukację ekologiczną na temat zanieczyszczeń powietrza.

Zgodnie z raportem WHO (z 2014 r.), każdego roku zanieczyszczone powietrze w Europie kosztuje podatników 1,6 bln dolarów, kalkulowanych jako zewnętrzne koszty zdrowotne. W Polsce koszty te wynoszą 101,8 mld dolarów. Każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza w konsekwencji przewlekłych chorób układu oddechowego, naczyniowo sercowego czy neurologicznego, ataków serca, zawałów czy udarów umiera przedwcześnie 430 tys. Europejczyków – w tym 45 tys. Polaków. Polska jest jednym z krajów, która ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Dzień Czystego Powietrza to dzień, żeby pokazać, jak czyste powietrze jest ważne.

Czyste powietrze to lepiej natleniona krew, lepsze samopoczucie, więcej energii, znaczne ograniczenie chorób układu oddechowego i krwionośnego. To zdrowa gleba, na której uprawiamy warzywa, owoce i zboże i czyste środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Polsce są przestarzałe, nieefektywne domowe piece centralnego ogrzewania, w których spala się słabej jakości węgiel, muł i odpady. Na 90% powierzchni Polski – w miastach i wsiach – pył ze spalania w domowych piecach grzewczych przekracza normy. Wdychany wnika do krwi i uszkadza narządy wewnętrzne.

Gmina Tomice za pośrednictwem eko-doradcy pracującego w urzędzie planuje się włączyć w obchody dnia czystego powietrza.

W tym dniu (14 listopada) eko-doradca będzie prowadził dyżur dla mieszkańców w wydłużonych godzinach pracy tj. do 16:30 (pok nr 2)

Mieszkańcy będą mogli zaczerpnąć informacji na temat:
– obowiązującej od 1 lipca 2017 r. uchwały antysmogowej dla Małopolski,
– listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu,
– korzyści płynących ze zmiany źródła ciepła, termomodernizacji czy też zastosowania odnawialnych źródeł energii,
– szkodliwości zanieczyszczonego powietrza w życiu człowieka oraz sposobów jego ograniczenia,
– sprawach związanych z ochroną powietrza na terenie naszej gminy.