Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / NGO’s / Wykaz NGO’s z terenu gminy Tomice

Wykaz NGO’s z terenu gminy Tomice

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY TOMICE

NAZWA


ADRES


KONTAKT


FORMA DZIAŁALNOŚCI


LKS „Dąb-Kolmar” Tomiceul. Dworska 9
34-100 Tomice
(pawilon sportowy)
Dyrcz Tomasz - prezes;
Galas Marek - v-ce prezes;
Pytlowski Zbigniew - sekretarz.
KRS: 0000106646
wpis: 12.04.2002
Stowarzyszenie kultury fizycznej
LKS „Orkan” Radoczaul. Dworska 8
34-100 Radocza
(ZSRCKU Radocza)
Gliwa Stanisław - prezes;
Mamoń Włodzimierz - viceprezes;
Smaza Monika - sekretarz.
KRS: 0000014811
wpis: 29.05.2001
Stowarzyszenie kultury fizycznej
LKS „Orzeł” Radoczaul. Dębowa 49
34-100 Radocza
(boisko sportowe)
Pytlowski Tomasz - prezes;
Rączka Jerzy - v-ce prezes;
Pytlowski Marek - sekretarz.
KRS: 0000214209
wpis: 04.08.2004

Stowarzyszenie kultury fizycznej
LKS „Skawa” Witanowiceul. Krakowska 58
34-103 Witanowice
Paweł Jucha - prezes;
Bogdan Talaga - v-ce prezes;
Stanisław Godzik - sekretarz.
KRS: 0000215449
wpis: 23.08.2004

Stowarzyszenie kultury fizycznej
LKS „Wikliniarz” Woźnikiul. Spokojna
34-103 Woźniki
(boisko sportowe)
Pytel Mateusz - prezes;
Adamczyk Marian - v-ce prezes;
Bałys Wiesław - sekretarz.
KRS: 0000022509
wpis: 13.07.2001

Stowarzyszenie kultury fizycznej
Orkiestra Dęta Zygodowiceul. Główna 59
34-103 Zygodowice
(Dom Strażaka)
tel. (33) 879-45-33
Zieliński Andrzej - prezes;
Mruczek Stanisław - v-ce prezes;
Mruczek Mirosław - sekretarz.
KRS: 0000250157
wpis: 02.02.2006

Stowarzyszenie.
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicachul. Wadowicka 51
34-100 Wadowice
tel. (33) 823-35-98
Stanisław Zając - prezes;
Mrowiec Tadeusz - I v-prezes;
Warzecha Tomasz - II v-prezes;
Mrowiec Maciej - III v-prezes.
KRS: 0000185866
wpis: 31.02.2002
Stowarzyszenie.
OSP Lgotaul. Podgórska 94
34-103 Lgota
tel. (33) 879-47-43
Zając Stanisław - prezes;
Tomczyszyn Paweł - naczelnik;
Putek Szymon - v-prezes.
KRS: 0000107505
wpis: 17.04.2002

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
OSP Radoczaul. Piastowska 39
34-100 Radocza
tel. (33) 873-96-28
Biliński Piotr - prezes;
Rączka Jerzy - naczelnik;
Żak Leszek - v-prezes.
KRS: 0000008460
wpis: 20.04.2001

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
OSP Tomiceul. Strażacka 3
34-100 Tomice
tel. (33) 873-71-64
Maciej Mrowiec - prezes;
Wojnowski Grzegorz - naczelnik;
Graboń Robert - v-ce naczelnika.
KRS: 0000018069
wpis: 25.06.2001
Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
OSP Witanowiceul. Jana Pawła II 114
34-103 Witanowice
tel. (33) 879-49-90
Kwarciak Zbigniew - prezes;
Mrowiec Tadeusz - v-prezes/naczelnik;
Janus Piotr - v-naczelnik.
KRS: 0000007808
wpis: 24.04.2001

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
OSP Woźnikiul. Wspólna 5
34-103 Woźniki
tel. (33) 879-49-00
Klimeczko Szymon - prezes;
Stybak Mateusz - v-prezes/naczelnik;
Gabryś Andrzej - v-prezes.
KRS: 0000038965
wpis: 03.12.2001
Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
OSP Zygodowiceul. Główna 59
34-103 Zygodowice
tel. (33) 879-46-98
Warzecha Tomasz - prezes;
Wójcik Stanisław - v-prezes/naczelnik;
Kajdas Adam - v-prezes.
KRS: 0000051313
wpis: 30.10.2001
Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeńul. Dworska 9
34-100 Tomice
Janik Elżbieta - prezes;
Strózik Wiesława - v-ce prezes;
Sarnecka Czesława - v-ce prezes;
Ściera Wioletta - sekretarz.
KRS: 0000649276
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgotaul. Podgórska 94
34-103 Lgota
Putek Szymon - prezes;
Marcin Krański - v-prezes;
Mariusz Mrowiec - sekretarz.
KRS: 0000471131
wpis: 25.07.2013

Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie EKOROZWOJU Wsi Zygodowiceul. Dworska 10
34-103 Zygodowice
Kubarek Wojciech - prezes.KRS: 0000089107
wpis: 14.02.2002
Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiejul. Podlesie 9
34-100 Tomice
Tłomak Mirosław - prezes;
Balon Magdalena - v-prezes;
Kaczyńska Monika - sekretarz.
KRS: 0000483769
wpis: 05.11.2013

Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie "Blisko Skawy"ul. Pańska 21
34-103 Witanowice
Kwaśny Zbigniew - prezes;
Kwarciak Rafał - v-prezes;
Kwaśny Róża - sekretarz.
KRS: 0000630101
wpis: 29.07.2016

Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "WSPÓLNOTA PORANKA" w Radoczyul. Jagiellońska 23
34-100 Radocza
Nowakowski Henryk - przewodniczący;
Kraska Jan - z-ca przewodniczącego;
Hatala Małgorzata - skarbnik;
Litwa Artur - sekretarz.
KRS: 0000007131
wpis: 11.04.2001
Stowarzyszenie.
UKS „Cross” Tomiceul. Dworska 9A
34-100 Tomice
tel. (33) 873-22-35
Michna Grzegorz - prezes;
Galas Marek - skarbnik.
ewidencja Starosty Wadowickiego - nr 8
UKS "Jaguar" Woźnikiul. Wadowicka 133
34-103 Woźniki
tel. (33) 879-45-23
Paweł Bryła - prezesewid. Starosty Wadowickiego - nr 29
UKS „Tygrysek” Witanowiceul. Jana Pawła II 107
34-103 Witanowice
tel. (33) 879-49-22
Krzysztof Galas - prezes;
Paweł Bryła - sekretarz
ewidencja Starosty Wadowickiego - nr 11
UKS „Orlik” Radoczaul. Dębowa 49
34-100 Radocza
tel. (33) 873-96-23
Zbigniew Skawiński - prezes;
Elżbieta Bucka - sekretarz.
ewidencja Starosty Wadowickiego - nr 38
UKS działający przy ZSP Tomiceul. Floriańska 16
34-100 Tomice
tel. (33) 823-40-96
Mirosław Tłomak - prezes.ewidencja Starosty Wadowickiego - nr 43
Obrona Terytorialna "GRANIT" Wadowiceul. Piastowska 156
34-100 Radocza
Chmiel Krzysztof - prezes;
Brańka Łukasz - wiceprezes;
Hudziak Radosław - skarbnik
KRS: 0000633676
wpis: 02.09.2016
Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie "Dolina Karpia"ul. Rynek 2
32-640 Zator
Sałaciak Franciszek - prezes.KRS: 0000257705
wpis: 25.05.2006
Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie Artyści Dolina Karpia - ART DO KAul. Rynek 2
32-640 Zator
Pacek Bogusław Jacek - prezes;
Michalec Małgorzata - sekretarz;
Gierek Krzysztof - skarbnik.
KRS: 0000425134
wpis: 25.06.2012
Stowarzyszenie.

aktualizacja: 05.12.2016 r.