Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Kultura / Zespoły artystyczne / Zespół pieśni „Wesołe gosposie” KGW w Witanowicach

Zespół pieśni „Wesołe gosposie” KGW w Witanowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Witanowicach istnieje od 1934 roku. Od samego początku częśc kobiet zajmowała się kulturą i na dożynkach wiejskich czy powiatowych, a także turniejach śpiewano piosenki.
Od 1990 roku zespół KGW, w którym było około 20 osób założyła ówczesna prezes Maria Laskowska. Ona to pisała własne teksty przyśpiewek, wierszy i skeczów. Do śpiewu przgrywał pan Aleksander Gramatyka. Kobiety spotykały się kilkanaście dni przed występem, angażowały się i chętnie brały udział w śpiewie.
Od 2000 roku zespołem zajmuje się Krystyna Jacek. Układa on teksty piosenek, wierszy, monologów, skeczy, przygotowuje zespół do występów. Wcześniej wybiera melodię znanych piosenek, by dobrać odpowiednie słowa.

Obecnie w zespole jest 19 kobiet. Są to Stanisława Majtyka, Stanisława Głąb, Maria Kleszcz, Czesława Krowiarz, Barbara Michalska, Czesława Sarnecka, Janina Adamik, Józefa Kwarciak, Stanisława Lach, Anna Góra, Anna Brusik, Grażyna Borek, Maria Ślęzak, Krystyna Furdzik, Krystyna Mruczek, Michalina Mozgała, Michalina Kwarciak, Krystyna Jacek, Anna Mrowiec. Do niedawna śpiewały również: Stanisława Kwarciak, Helena Mrowiec, Stanisława Kwarciak, Genowefa Mrowiec, Alicja Kwarciak, Krystyna Mozgała, Jolanta Michalska, Maria Lempart. Do śpiewu akomponiuje Dominik Szczerbik. Spotykamy się jeden raz w tygodniu, zaś przed występem trzy razy w tygodniu. Atmosfera na próbach jest dobra, rodzinna, wymieniamy uwagi, powtarzamy piosenki aż do poprawnego wykonania. Staramy się uczyć tekstu na pamięć, jedynie podczas dożynek, gdy wykonujemy kilku osobom przyśpiewki korzystamy z tekstu.
Nasz zespół, któremu od roku nadaliśmy nazwę „Wesołe gosposie” bardzo dużo występuje. Od kilku lat mamy stałe programy występu: Dni Wsi Powiatu Wadowickiego w Centrum Kultury w Wadowicach oraz jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w gminie, które co roku jest organizowany w innej miejscowości. Ponadto organizujemy dożynki wiejskie z przśpiewkami władzom gminnym, powiatowym, niejednokrotnie bardzo śmieszne, pokazujemy się w Szkole Podstawowej w Witanowicach korzystając z zaproszenia Dyrekcji i Komitetu Rodzicielskiego na dniach rodziny i okresie bożonarodzeniowym, brałyśmy udział w dożynkach gminy w Andrychowie, na jarmarku świętojańskim w Lanckoronie, na konkursie śpiewu i poezji na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej, na wszelkich jubileuszach w naszej miejscowości, szczególnie jubileuszach Straży Pożarnej.
Zespół posiada stroje krakowskie, gorsety, spódnice, bluzki, korale, ostatnio uzupełnione w jednakowe haftowane halki i sznurowane buty.
Piosenki mamy wciąż nowe i rzadko sąpowtarzane. Mamy swój hymn o Witanowicach, który śpiewamy częściej. Koleżanki mają bardzo ładne, dlatego często śpiewamy solo z dużym powodzeniem, mówimy wiersze, monologi, przedstawiamy skecze mówione i w formie śpiewanej, niejednokrotnie śmieszne.
Dziękujemy OSP za udostępnienie budynku straży na próby. Naszym marzeniem jest, aby do koła, a także zespołu przyszły nowe młode kobiety, aby nie zaginęła tradycja śpiewu.