Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Kultura / Zespoły artystyczne / Teatrzyk Tyci-Tyci w Woźnikach

Teatrzyk Tyci-Tyci w Woźnikach

Z PRZESZŁOŚCI ZESPOŁU „TYCI-TYCI”

 W kwietniu 1979 roku pani Teresa Ogiegło, prowadząca od 1966 r. TyciTyci01Klub Prasy i Książki „RUCH” w Woźnikach założyła tu dziecięcy teatr lalkowy, który przyjął później nazwę „TYCI-TYCI”. Zespół zadebiutował wówczas spektaklem p.n. „O Wiewiórce Łupiskórce”. Debiut był nadzwyczaj udany, bowiem występy małych aktorów z Woźnik uzyskały nagrody na międzywojewódzkim przeglądzie amatorskich teatrów działających pod patronatem P.W.P. i K. „RUCH” w Katowicach i ogólnopolskim przeglądzie w Łodzi (1979 r.).
Sukcesy stały się zachętą do dalszej twórczej pracy na scenie. Opiekunka zespoły podnosi swoje reżyserskie kwalifikacje korzystając z kursów oraz instruktażowych konferencji. Z pomocą w przygotowaniu elementów scenografii pospieszył małżonek p. Teresy – Stanisław, zaś w opracowaniu lalek i kostiumów pp. Józef i Maria Ogiegłowie – mieszkańcy Woźnik. Pan Józef Ogiegło, uzdolniony plastyk, członek wadowickiego Klubu Pracy Twórczej „Beskidnicy”, był projektodawcą i wykonawcą większością lalkowych postaci, rekwizytów oraz dekoracji scenicznych. W plastycznym opracowaniu każdego spektaklu uczestniczyli także jego młodociani wykonawcy, co stanowiło dodatkowy element edukacji w dziedzinie teatru.

  Zespół „TYCI-TYCI” wykorzystywał do swoich scenicznych realizacji kilka rodzajów lalek, występował także na tzw. „żywym planie”, czyli z własną mimiką i gestem aktorów. W ciągu ponad 25-ciu lat istnienia jego liczebność sięgała od 16 do 24 osób, a uczestnikami tej formy działalności kulturalnej stało się ponad 90 młodych ludzi.

       Woźnicki teatr zaprezentował 24 różnorodne widowiska, z których największym powodzeniem cieszyły się: „Tańcowała nie umiała”, „Kopciuszek”, „O Wiewiórce Łupiskórce” i „Lis Przechura”. Z tym repertuarem wystąpił na 26 przeglądach i festiwalach. Oglądali go widzowie w 15 miejscowościach, w tym” w Łodzi, Katowicach, Częstochowie, Krakowie, Bielsku-Białej, Żywcu, Oświęcimiu, Wadowicach i Zatorze. Zespół „TYCI-TYCI” zanotował na swoim koncie prawie 300 przedstawień we własnym środowisku, w okolicy i na scenach wielu ważnych ośrodków kulturalnych Polski.

Obok wspomnianych i dalej wymienionych sukcesów teatru, szczególny udział posiadał i posiada jego udział w kulturalnym życiu gminy Tomice, pielęgnowaniu miejscowych tradycji oraz działalność na rzecz najmłodszych, dzieci specjalnej troski, starców i osób niepełnosprawnych.

Wyrażały się one prezentacją okolicznościowych programów z okazji Dni” Matki, Kobiet, Babci, Dziadka, Strażaka … to także odwiedziny Św. Mikołaja, Bożonarodzeniowa „kolęda”, wystawianie Jasełek, „Dziady Wielkanocne”…

A ileż razy młodzi Woźniczanie rozweselali przedszkolaków, pensjonariuszy zakładów „Caritas” i Domu Opieki Społecznej w Wadowicach! „TYCI-TYCI”, dzięki trosce p. Teresy Ogiegło, to także jakby „duża rodzina”. Bawili się wspólnie, zapalali ogniska wśród łąk Pogórza, wędrowali w Beskidy, do Tatr, Pienin, nad Rabę w Dobczycach, do Szczyrzyca i Rabki, do Ojcowa, Pieskowej Skały i w …”piachy” Pustyni Błędowskiej. Aktorska grupa i jej opiekunka kilkakrotnie gościli na antenie telewizji oraz radia, a także na łamach prasy, zwłaszcza w publikacjach: „Wieczoru”, „Trybuny Śląskiej”, „Kroniki” i „Informatora Kulturalnego”.

Nie można zamknąć tej krótkiej opowieści o dziecięcym teatrze z Woźnik bez prezentacji głównych autorów jego działalności i sukcesów:

– Teresa Ogiegło – gospodarz klubu „RUCH” w latach 1966-1990, animatorka życia kulturalnego w Woźnikach, uzdolniona organizatorka i reżyser, twórczyni zespołu „TYCI-TYCI”, Teatru „Przy Kawie” i zespołu śpiewaczego KGW „Woźniczanki”, „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaczona „Medalem 40-lecia PRL”, laureatka wielu nagród i wyróżnień w konkrsach dla krzewicieli wiedzy o teatrze oraz społecznych wychowawców młodzieży;

– Józef Ogiegło – ceniuony plastyk, rysownik, grafik i ilustrator wydawnictw, członek KPT „Beskidnicy”, autor lalek, rekwizytów oraz scenografii dla zespołu „TYCI-TYCI”, jego realizacje uzyskały I nagrodę w Katowicach;

– Adam Dec – muzyk, instruktor Wadowickiego Domu Kultury, prezes TPD, twórca muzycznych opracowań spektakli „TYCI-TYCI”;

 Maria Kręcioch – długoletnia nauczycielka, działaczka kulturalna m.in. autorka widowiska „Jak to z wikliną bywało” zrealizowanego z okazji 750-lecia Woźnik.

W zespole występująteraz synowie i córki jego pierwszych aktorów. Nie ulega wątpliwości, że „TYCI-TYCI”, najdłużej istniejący obecnie zespół na Ziemi Wadowickiej, jest znakomitym ambasadorem życia kulturalnego gminy Tomice i jej znaczącym promotorem.

 

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA TEATRU „TYCI-TYCI”

 

1979 r. – II miejsce w międzywojewódzkim przeglądzie teatrów „Ruch” w Katowicach,

1979 r. – udział w ogólnopolskim przeglądzie teatrów w Łodzi,

Nagradzane występy w przeglądach międzywojewódzkich:

1984 r. – w Częstochowie,

1985 r. – w Częstochowie,

1985 r. – w Katowicach,

1986 r. – w Katowicach,

1988 r. – w Katowicach,

1989 r. – w Katowicach,

1989 r. – udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Harcerskich Teatrów Lalkowych w Kętach,

 

1981 r. – I miejsce w VI Festiwalu Amatorskich Zespołów Artystycznych „FAZA 81” w Andrychowie,

1985 r. – „Złota Maska” katowickiego pisma „Wieczór” dla zespołu,

1988 r. – nagroda główna („Drewniana Maseczka”) Wadowickich spotkań Teatralnych,

1996 r. – wyróżnienie I stopnia w Wojewódzkim Przegładzie Teatrów w Wadowicach,

1997 r. – wyróżnienie II stopnia w Wojewódzkim Przegładzie Teatrów w Wadowicach,

– nagroda ze scenografię i lalki dla p. Józefa Ogiegło – Katowice,

1997 r. – udział w Ogólnopolskim Forum Teatrów w Bielsku-Białej,

1998 r. – specjalna nagroda tygodnika „Kronika” na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów w Wadowicach.

 

ZASŁUŻENI TWÓRCY, WSPÓŁPRAC OWNICY I PRZYJACIELE ZESPOŁU

Zasłużony opiekun teatru: mgr Antoni Gieruszczak – były wójt Gminy Tomice

Teresa Ogiegło – Woźniki Stanisław Ogiegło – Woźniki
Józef Ogiegło – Woźniki Michał Kręcioch – Woźniki
Maria Ogiegło – Woźniki Paweł Polak – Woźniki
Adam Dec – Wadowice Anna Zając – Wadowice
Maria Kręcioch – Woźniki Andrzej Buś – Witanowice
Mirosława Nykiel – Oświęcim Anna Klęczar-Rusin – Oświęcim

DŁUGOLETNI AKTORZY TEATRU „TYCI-TYCI”

Marcin Ogiegło Katarzyna Srokosz
Halina Stańczyk Józef Wiktor
Monika Chowaniak Agnieszka Stańczyk
Agnieszka Ogiegło Edyta Woderska
Katarzyna Wiktor Maria Janik
Iwona Głąb Maria Płecka
Marzena Grolik Magda Stawowy
Bożena Kłaput Milena Napora
Halina Wiktor

 

Opracowanie: A.Buś, J.Ogiegło, współpraca: M.Kręcioch