Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Kultura / Zespoły artystyczne / Koło teatralne przy ośrodku kultury w Tomiach

Koło teatralne przy ośrodku kultury w Tomiach

Informacja o pracy Koła Teatralnego działającego przy
Ośrodku Kultury Gminy Tomice

Koło Teatralne działające przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice kolo01
powstało w drugim półroczu roku 1999. Uczestnikami zajęć byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Tomicach oraz uczniowie Gimnazjum w Tomicach. Skład zespołu zmieniał się z upływem lat szkolnych. Do Koła co roku należało przeważnie 20-30 osób. Najdłużej (6 lat) pracowali uczniowie, którzy w ubiegłym roku skończyli kl. III Gimnazjum w Tomicach. Do tej grupy należeli: Tomasz Baran, Marcin Foksiński, Paweł Giermek, Katarzyna Kołek, Marta Mazur, Katarzyna Nowicka, Jakub Smagło, Michał Stanke, Katarzyna Wiktor, Katarzyna Wrona, Katarzyna Zawiła. W późniejszym czasie do tego zespołu dołączyli: Bartłomiej Jucha, Alicja Kaleńska i Katarzyna Łopatecka. Wymienieni uczniowie osiągnęli duże umiejętności aktorskie i spektakle w ich wykonaniu miały niezaprzeczalne walory artystyczne.
Na jakość spektakli pozytywnie wpływały indywidualności aktorskie, wśród których należały zauważyć doskonałą parę sceniczną, jaką stanowili Angelika Nogala i Łukasz Tłumak. Ich gra uświetniła przede wszystkim widowisko wg satyry Ignacego Krasickiego „Żona modna” oraz balladę”Współczesna Świtezianka”. Wartościową kreację aktorską stworzył również Szymon Kasolik występujący w tytułowej roli widowiska „Przemiana pana Ebenezera wg. Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa. Świetne role, szczególnie w licznych spektaklach o zabarwieniu historycznym, odegrały utalentowane aktorki – Marta Mazur i Katarzyna Nowicka.

Wielokrotnie swoje umiejętności aktorskie wykazywali: Bartłomiej Jucha, Paweł Giermek, Michał Stanke.
Celem pracy Kółka jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań teatralnych uczniów, a także kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży. Zajęcia teatralne to ukierunkowana praca nad dykcją, ruchem scenicznym, ekspresją twórczą. Efektem tej pracy są liczne występy artystyczne dla najbliższego środowiska.
Można wyodrębnić kilka rodzajów imprez teatralnych organizowanych przez Koło:
– spektakle otwarte dla ogółu publiczności,
– występy artystyczne dla pewnych grup środowiskowych (np. Koła Gospodyń Wiejskich, dla Ochotniczej Straży Pożarnej, dla najmłodszych widzów),
– przedstawienia zamknięte (np. dla grup młodzieży gimnazjalnej lub dla dzieci z wybranych klas szkoły podstawowej),
– imprezy okazjonalne (np. kolejne Młodzieżowe Turnieje Promocji Gmin, Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych – 28 lutego 2002 r., Powiatowy Przegląd Kulturalny w Brzeźnicy – 17 marca 2002 r., uroczystość w Woźnikach z okazji XXX-lecia Gminy Tomice),
– spektakle stanowiące część programu imprez (najczęściej różnorodnych konkursów) organizowanych przez Ośrodek Kultury (np. przedstawienie „Marysia Sierotka”na konkursie związanych z twórczością Marii Konopnickiej – 16 listopada 2000 r., udział w konkursie na teatralne wykonanie utworów Ignacego Krasickiego – 26 kwietnia 2001 r., przedstawienie „Prawdziwa Księżniczka” na podsumowaniu konkursu plastycznego – 30 kwietnia 2002 r., prezentacja monodramów na konkursie poświęconym twórczości Kornela Makuszyńskiego – 22 maja 2003 r.).
Co roku Koło przygotowuje przynajmniej 3-4 nowe sztuki. Ilość spektakli jest większa, gdyż poszczególne przedstawienia są grane klika razy.
Do najbardziej udanych widowisk należałoby zaliczyć przede wszystkim te, w których uczniowie nie tylko grali role sceniczne, ale sami byli współtwórcami scenariuszy: robili wywiady środowiskowe, pisali własne teksty, a potem wcielali się w postacie znanych mieszkańców naszej wsi i przedstawicieli władz lokalnych. W ten sposób poznawali problemy najbliższego środowiska. Przy współpracy uczniów powstały takie wartościowe spektakle, jak: „Wizytówka naszej wsi”, „Sen o złotej rybce”, „Dziewczynka z zapałkami gościem w Tomicach”,”Powrót babci do Tomic”.
Niezwykłym widowiskiem było przedstawienie pt. „Balladyna w Tomicach”. Autorkami sztuki opartej na dramacie Słowackiego są byłe uczestniczki zajęć Koła Polonistycznego w Szkole Podstawowej w Tomicach: Agnieszka Matuszyk, Agnieszka Sordyl i Edyta Rzycka. W roku 1990 tekst widowiska został nagrodzony na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej i wtedy sztuka była wystawiana przez Koło Polonistyczne w Wojewódzkim Domu Kultury w Bielsku-Białej. W 15 lat później – 19 czerwca 2005 r. spektakl został wystawiony w świetlicy Ośrodka Kultury przez Koło Teatralne. Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi, a młodzi aktorzy (z których większość kończyła gimnazjum) pokazali całe swoje mistrzostwo i dorobek kilkuletniej pracy. Niezapomniane kreacje aktorskie stworzyli:
– Katarzyna Nowicka – tytułowa Balladyna,
– Marta Mazur – Alina,
– Katarzyna Kołek – Matka,
– Michał Stanke – Kirkor (Jacek Kuroń),
– Paweł Giermek – Pustelnik (premier Mazowiecki),
– Katarzyna Łopatecka – Goplana,
– Bartłomiej Jucha – Grabiec, Rosjanin,
– Katarzyna Wrona – nauczycielka,
– Katarzyna Zawiła – nauczycielka,
– Agnieszka Dubel – Opona.
Zostały tu wymienione tylko osoby grające role główne, ale sukces spektaklu był sukcesem całego zespołu (a nawet sukcesem widzów włączonych do gry w epilogu).
Ważną formą pracy Koła jest zapoznanie uczniów z warsztatem pracy aktorskiej. Temu celowi służą wycieczki do teatrów profesjonalnych w Krakowie i Bielsku-Białej. Wycieczki te były okazją do prawdziwego spotkania z kulturą – uczniowie bowiem nie tylko oglądali przedstawienia teatralne, ale także zwiedzali muzea, wystawy, zabytki. W wycieczkach często brali udział również dorośli miłośnicy teatru (taka grupa istnieje w Tomicach od kilkunastu lat). Uczestnicy zajęć Koła Teatralnego obejrzeli następujące sztuki grane w teatrach profesjonalnych:
– „Tajemniczy ogród” w Teatrze „Bagatela” w Krakowie (16 czerwiec 2000 r.),
– „Mr. Scrooge” w Teatrze „Banialuka” w Bielsku-Białej (26 maj 2001 r.),
– „Pinokio” w Teatrze „Banialuka” w Bielsku- Białej (18 kwiecień 2002 r.),
– „Rewizor” w Teatrze „Bagatela” w Krakowie (23 maja 2003 r.),
– „Skrzypek na dachu” w Teatrze „Bagatela” w Krakowie (12 czerwiec 2004 r.),
– „Szalone nożyczki” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (10 czerwiec 2005 r.).
Obecnie Koło liczy 24 uczestników, którzy pracują w dwóch grupach wiekowych. Od września 2005 r. obydwie grupy przygotowywały widowisko pt. „Mały Satyrykon” wg. tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Spektakl odbył się 5 lutego 2006 r. (impreza otwarta dla środowiska) oraz 6 lutego 2006 r. (dwa przedstawienia dla Gimnazjum w Tomicach). Zaplanowany jest również występ dla starszych klas Szkoły Podstawowej w Tomicach.

W czerwcu 2008 roku działalność Koła została zawieszona. Ostatnim przedstawieniem zaprezentowanym szerokiej publiczności był „W hołdzie Adamowi Mickiewiczowi”.

 Opiekun Koła Teatralnego
przy OKGT w Tomicach
Maria Potoniec