Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Kultura

Kultura

 

OŚRODEK KULTURY GMINY TOMICE

ul. Dworska 9Kultura
34-100 Tomice
tel./fax: (33) 823-48-09
tel.: (33) 873-17-49
e-mail: kultura@tomice.pl
www: www.kultura.tomice.pl

Godziny otwarcia:
pon. – pt. 07.00-16.00

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Dworska 9
34-100 Tomice
tel.: (33) 843-67-43
tel./fax: (33) 823-48-09

Dni otwarcia bibliotek:
BP Tomice – pon., wt., czw., pt. 10.00 – 18.00 / śr. 8.00 – 18.00

BP Filia w Woźnikach (ul. Wspólna 5, 34-103 Woźniki); godz. otwarcia: wt. 11.00 – 16.00 / czw. 13.00 – 18.00
BP Filia w Radoczy (ul. Dębowa 49, 34-100 Radocza); godz. otwarcia: wt., 11.00 – 16.00 / pt. 12.00 – 17.00
BP Filia w Witanowicach (ul. Jana Pawła II 107, 34-103 Witanowice); godz. otwarcia: pon. 11.00 – 16.00 / pt. 12.00 – 17.00

Dyrektor/kierownik: Maria Paśnik

Liczba filii: 3

Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z filiami wchodzi w skład OKGT.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:
– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
– organizowanie czytelnictwa na terenie Gminy,
– stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelnictwa wśród dzieci od lat najmłodszych,
– obsługa czytelników, a w szczególności udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
– przekazywanie wiedzy w zakresie przeszłości, kultury i obyczajów polskich młodym generacjom, przyczyniając się do zachowania ciągłości i kontynuowania tego, co w tradycji najwartościowsze.