Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Konsultacje społeczne / Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Tomice 2019

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Tomice 2019

Tomice, 23.01.2019 r.

WYNIKI
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Tomice: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice, przeprowadzonych w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 20 stycznia 2019 r.

WYNIKI konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Tomice: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice (do pobrania w formacie .pdf)

Tomice, 28.12.2018

Wójt Gminy Tomice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy sołectw posiadający czynne prawo wyborcze. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw w sprawie projektu uchwały poddanego konsultacjom.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice www.tomice.pl, wyłożenia projektu uchwały w sekretariacie Urzędu Gminy w Tomicach (pok. 13) – w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz przekazania projektu uchwały sołtysom i radom sołeckim.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 7 do 20 stycznia 2019 r.

Konsultacje polegać będą na wypełnieniu formularza konsultacji, a następnie złożeniu w okresie konsultacji wypełnionego formularza w skrzynce na ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice (pok. 13), przesłaniu wypełnionego formularza drogą pocztową na adres Urzędu: Tomice, ul. Wadowicka 51 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@tomice.pl.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice
Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice