Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Gospodarka odpadami / Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz.U.2020 poz.1439) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.TRANS POŁUDNIE Sp. z o. o. siedziba Dębica 8B, 39-200 PodgrodzieIndywidualnie w gospodarstwach rolnychZużyte opony500 009 860
.Surowce Wtórne Kasacja Pojazdów Ceremuga,
ul. Przemysłowa 1,
34-200 Sucha Beskidzka
Indywidualnie w gospodarstwach rolnychFolia odpadowa, sznurek33-874-20-31