Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Gospodarka odpadami / Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2020 poz.1439 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o. Dębica 8B
39-200 Podgrodzie
- zużyte opony500 009 860
2.Surowce Wtórne Kasacja Pojazdów Ceremugaul. Przemysłowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
- folia odpadowa
- sznurek
(33) 874-20-31
3.Your Partner Sp. z o.o.ul. Fabryczna 7
magazyn: ul. Chemiczna 156 a
33-100 Tarnów
- opakowania po nawozach (w tym opakowania typu big bag, worki foliowe)
- folia rolnicza ( w tym utylizacja folii po sianokiszonkach oraz siatek do pras zwijających, geowłókniny itp)
- opony (w tym opony rolnicze i z samochodów ciężarowych)
692 586 284
(14) 623 07 26
www: www.yourpartner.pl
4.Sinoma Krakówul. Brzeska 2
31-998 Kraków
- worki typu big bag po nawozach bez wkładki i z wkładką foliową(12) 644 19 02
(12) 640 80 15
(12) 640 80 16
e-mail: sinoma@sinoma.pl