Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Gospodarka odpadami / Gospodarka odpadami – informacje

Gospodarka odpadami – informacje

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Tomice w latach 2022- 2023:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.- odbiór odpadów zmieszanych
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

Podwykonawca:

 „KOMWAD” Spółka z o.o.– odbiór odpadów segregowanych

ul.Nadbrzeżna 58
34-100 Wadowice
tel. +48 33 87 32 144

Umowa zawarta została na okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Podmiot odbierający odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 304
34-123 Chocznia

Umowa zawarta została na okres od 01 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2022
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2021
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2020
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2019
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2018
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2016
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2015
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za rok 2014

Informacje o miejscach zagospodarowania odpadów:

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów za rok 2019
Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów za rok 2020
Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów za rok 2021
Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów za rok 2022

Informacje o poziomach odzysku:

Informacja o poziomach odzysku za rok 2019
Osiągnięte Poziomy Recyklingu 2013_2019
Osiągnięte Poziomy Recyklingu 2013_2020
Informacja o poziomach odzysku za rok 2021
Informacja o poziomach odzysku za rok 2022